Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-maj 2019

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 8 288 459 1,9 5 630 005 2,2 2 658 454 1,4
Fasta Finland 8 213 905 2,0 5 591 251 2,2 2 622 654 1,6
Nyland 2 470 642 4,2 1 404 273 7,6 1 066 369 0,1
Egentliga Finland 392 069 -0,7 325 318 1,6 66 751 -10,5
Satakunta 113 070 -11,5 93 294 -11,5 19 776 -11,8
Egentliga Tavastland 134 113 2,8 121 580 2,8 12 533 2,3
Birkaland 565 515 1,9 490 889 3,5 74 626 -7,4
Päijänne-Tavastland 240 530 4,4 200 521 1,9 40 009 19,2
Kymmenedalen 91 847 12,0 71 194 16,3 20 653 -0,8
Södra Karelen 243 623 -1,0 159 074 0,7 84 549 -4,1
Södra Savolax 183 095 7,3 146 675 9,8 36 420 -2,0
Norra Savolax 315 416 1,8 273 875 0,5 41 541 10,7
Norra Karelen 150 256 -2,0 125 567 0,1 24 689 -11,5
Mellersta Finland 387 564 -1,8 337 411 0,4 50 153 -14,5
Södra Österbotten 186 285 -3,2 176 979 -3,4 9 306 -0,6
Österbotten 121 740 -1,1 98 892 3,3 22 848 -16,5
Mellersta Österbotten 43 207 -1,2 37 841 -2,9 5 366 12,8
Norra Österbotten 703 491 -0,9 562 375 -2,0 141 116 3,5
Kajanaland 403 164 2,1 351 909 0,7 51 255 12,9
Lappland 1 468 278 3,3 613 584 -1,2 854 694 6,8
Åland 74 554 -8,4 38 754 -6,0 35 800 -10,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2019, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-maj 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/05/matk_2019_05_2019-06-28_tau_004_sv.html