Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 613 53 028 54,3 1,6 111,45 60,56
Fasta Finland 596 52 106 54,5 1,7 111,78 60,96
Nyland 130 16 616 71,7 -1,4 134,70 96,55
    Esbo 11 1 234 69,2 5,4 254,22 176,0
    Helsingfors 64 9 998 77,9 -2,3 134,68 104,9
    Vanda 14 2 956 69,6 -3,2 116,77 81,29
Egentliga Finland 40 2 977 59,5 0,9 97,11 57,74
    Åbo 20 2 020 67,2 2,9 99,33 66,79
Satakunta 26 1 191 55,8 -0,2 104,12 58,14
    Björneborg 9 625 55,0 -2,6 101,53 55,89
Egentliga Tavastland 16 1 337 40,7 1,0 88,28 35,94
    Tavastehus 7 698 43,3 -1,4 85,37 36,94
Birkaland 42 3 953 57,0 4,9 100,71 57,36
    Tammerfors 26 3 078 62,5 4,3 103,04 64,44
Päijänne-Tavastland 15 1 740 49,4 6,1 86,17 42,55
    Lahtis 7 887 57,6 9,2 89,15 51,39
Kymmenedalen 15 873 51,5 5,0 99,89 51,42
    Kouvola 7 421 62,7 15,3 98,88 62,03
Södra Karelen 14 1 551 46,6 0,1 99,32 46,25
    Villmanstrand 7 943 54,1 1,3 92,31 49,90
Södra Savolax 26 1 487 40,1 -3,9 85,50 34,26
    S:t Michel 8 538 42,5 -2,7 90,50 38,43
Norra Savolax 25 2 177 51,9 6,3 98,47 51,10
    Kuopio 12 1 229 60,9 10,0 106,27 64,72
Norra Karelen 21 1 191 48,8 0,7 96,27 47,01
    Joensuu 6 601 63,0 2,3 98,83 62,25
Mellersta Finland 25 2 823 46,7 -4,3 97,43 45,52
    Jyväskylä 13 1 558 56,2 -6,1 106,33 59,72
Södra Österbotten 26 1 651 42,6 -1,6 79,23 33,77
    Seinäjoki 7 669 41,5 -12,1 98,98 41,10
Österbotten 22 1 336 46,0 -3,3 94,70 43,57
    Vasa 8 884 50,1 -6,9 95,30 47,77
Mellersta Österbotten 10 497 46,9 2,5 92,08 43,22
    Karleby 5 359 53,8 1,2 102,01 54,91
Norra Österbotten 50 3 401 46,5 4,2 92,52 43,07
    Kuusamo 11 741 24,4 4,2 73,49 17,93
    Uleåborg 11 1 511 63,5 3,3 103,18 65,52
Kajanaland 16 1 716 35,6 2,0 74,52 26,55
    Kajana 6 417 40,2 -1,1 87,69 35,27
    Sotkamo 6 1 136 36,9 3,3 62,58 23,09
Lappland 77 5 589 30,3 10,5 89,47 27,07
    Rovaniemi 16 1 495 51,1 24,3 89,28 45,60
Åland 17 922 43,3 -4,7 . .
    Mariehamn 8 585 56,2 -3,7 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2019, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/05/matk_2019_05_2019-06-28_tau_005_sv.html