Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 626 53 464 53,2 -0,4 107,92 57,36
Fasta Finland 613 52 705 53,5 -0,3 108,00 57,82
Nyland 130 16 212 62,9 -2,3 114,67 72,09
    Esbo 11 1 243 56,7 2,7 125,84 71,31
    Helsingfors 64 9 675 68,3 -2,8 117,40 80,23
    Vanda 14 2 896 64,9 -5,5 111,59 72,38
Egentliga Finland 37 2 880 51,7 -0,9 94,28 48,78
    Åbo 19 1 973 58,7 0,7 95,52 56,10
Satakunta 25 1 148 42,7 -6,4 95,71 40,83
    Björneborg 9 606 44,1 -7,4 95,11 41,92
Egentliga Tavastland 16 1 310 36,5 1,3 88,04 32,13
    Tavastehus 7 684 39,1 -0,5 88,66 34,65
Birkaland 42 3 923 53,0 1,4 101,44 53,72
    Tammerfors 26 3 046 57,9 0,7 103,63 60,00
Päijänne-Tavastland 15 1 739 47,3 0,9 86,91 41,13
    Lahtis 7 886 55,6 3,5 88,59 49,24
Kymmenedalen 15 877 39,1 0,3 97,20 38,02
    Kouvola 7 425 43,6 2,8 94,44 41,13
Södra Karelen 13 1 511 45,2 -1,6 99,90 45,16
    Villmanstrand 7 943 50,2 -1,3 93,26 46,85
Södra Savolax 26 1 464 38,5 -3,2 79,64 30,68
    S:t Michel 8 526 45,1 1,5 83,68 37,73
Norra Savolax 25 2 160 50,9 5,5 99,40 50,57
    Kuopio 12 1 217 60,5 9,2 107,42 64,98
Norra Karelen 21 1 164 47,0 -1,4 94,13 44,26
    Joensuu 6 601 58,0 -3,0 91,87 53,26
Mellersta Finland 24 2 729 48,4 -1,8 98,15 47,54
    Jyväskylä 12 1 467 54,5 -4,1 99,91 54,47
Södra Österbotten 26 1 601 40,9 -2,1 79,64 32,60
    Seinäjoki 7 670 43,0 -8,2 95,61 41,13
Österbotten 21 1 314 42,3 -3,2 94,55 39,96
    Vasa 8 868 48,5 -4,9 94,83 46,03
Mellersta Österbotten 10 491 38,3 -1,7 92,72 35,48
    Karleby 5 360 45,0 -1,1 98,93 44,57
Norra Österbotten 50 3 395 53,7 4,2 98,29 52,77
    Kuusamo 12 774 56,6 9,6 109,29 61,90
    Uleåborg 10 1 478 63,9 2,0 100,41 64,15
Kajanaland 18 1 749 53,2 3,7 76,26 40,54
    Kajana 6 417 44,0 4,4 87,14 38,34
    Sotkamo 6 1 126 61,5 3,8 69,91 43,02
Lappland 98 7 039 56,2 0,2 137,86 77,45
    Rovaniemi 20 1 717 63,0 1,0 146,09 92,09
Åland 13 759 27,0 -4,2 . .
    Mariehamn 6 499 35,8 -2,5 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2019, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/05/matk_2019_05_2019-06-28_tau_006_sv.html