Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, maj 2019

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 324 928 7,1 927 453 5,1 397 475 12,0
Fasta Finland 1 301 726 7,3 914 712 5,3 387 014 12,4
Nyland 533 212 3,9 284 812 2,3 248 400 5,6
    Esbo 35 025 -2,7 21 514 -8,6 13 511 8,3
    Helsingfors 349 718 3,5 159 891 1,0 189 827 5,8
    Vanda 93 544 9,7 58 248 9,6 35 296 9,8
Egentliga Finland 82 571 4,7 68 470 4,8 14 101 3,9
    Åbo 61 668 6,6 49 647 7,0 12 021 5,3
Satakunta 27 015 10,4 21 321 13,2 5 694 1,3
    Björneborg 14 763 10,2 12 742 13,5 2 021 -6,5
Egentliga Tavastland 28 534 2,4 25 092 -0,5 3 442 30,5
    Tavastehus 14 680 6,2 13 567 6,3 1 113 4,3
Birkaland 105 815 7,9 88 578 7,0 17 237 12,5
    Tammerfors 89 071 7,5 73 482 6,9 15 589 10,3
Päijänne-Tavastland 44 871 14,3 37 277 10,4 7 594 38,4
    Lahtis 24 038 20,0 18 301 10,4 5 737 65,5
Kymmenedalen 19 486 13,2 16 137 23,2 3 349 -18,7
    Kouvola 11 963 38,8 10 927 50,3 1 036 -23,1
Södra Karelen 41 723 11,5 26 743 8,9 14 980 16,3
    Villmanstrand 26 503 3,6 18 962 6,7 7 541 -3,3
Södra Savolax 27 632 5,4 23 896 3,9 3 736 16,0
    S:t Michel 9 844 -7,9 8 467 -4,7 1 377 -23,7
Norra Savolax 49 895 5,5 41 912 -3,3 7 983 100,3
    Kuopio 31 273 4,3 25 493 -7,4 5 780 137,8
Norra Karelen 27 509 0,6 23 561 -0,1 3 948 4,5
    Joensuu 15 546 8,1 13 706 10,9 1 840 -9,2
Mellersta Finland 62 201 4,8 56 546 5,9 5 655 -4,9
    Jyväskylä 36 697 7,0 32 559 8,9 4 138 -5,8
Södra Österbotten 36 300 2,3 34 273 1,1 2 027 29,5
    Seinäjoki 11 600 -12,1 10 853 -10,8 747 -28,2
Österbotten 25 221 -1,4 19 630 7,2 5 591 -23,2
    Vasa 18 445 -4,3 14 171 2,3 4 274 -21,1
Mellersta Österbotten 8 600 8,4 7 634 6,8 966 22,6
    Karleby 7 075 0,0 6 183 -3,1 892 28,5
Norra Österbotten 75 498 8,8 65 014 4,1 10 484 51,3
    Kuusamo 12 433 20,7 9 729 3,3 2 704 205,9
    Uleåborg 42 953 6,4 36 743 2,6 6 210 36,9
Kajanaland 38 971 10,5 37 279 13,5 1 692 -30,5
    Kajana 6 585 -6,8 6 181 -0,8 404 -51,3
    Sotkamo 31 307 16,6 30 061 17,5 1 246 -1,5
Lappland 66 672 56,2 36 537 25,7 30 135 121,3
    Rovaniemi 34 078 96,3 18 431 48,8 15 647 215,0
Åland 23 202 -4,9 12 741 -6,9 10 461 -2,4
    Mariehamn 17 658 0,3 9 812 -6,9 7 846 11,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2019, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, maj 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/05/matk_2019_05_2019-06-28_tau_007_sv.html