Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-maj 2019

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 6 944 859 2,4 4 668 520 2,7 2 276 339 1,7
Fasta Finland 6 890 998 2,5 4 640 057 2,8 2 250 941 1,8
Nyland 2 235 131 3,4 1 254 146 6,5 980 985 -0,4
    Esbo 144 208 -1,0 89 337 -0,5 54 871 -1,8
    Helsingfors 1 458 254 2,7 713 294 6,1 744 960 -0,3
    Vanda 415 495 9,4 274 759 14,1 140 736 1,2
Egentliga Finland 347 557 0,9 289 716 3,1 57 841 -8,6
    Åbo 263 911 3,3 215 522 5,1 48 389 -4,1
Satakunta 97 126 -5,4 79 867 -3,1 17 259 -14,8
    Björneborg 54 095 -7,5 46 281 -5,3 7 814 -18,9
Egentliga Tavastland 123 876 4,3 111 640 4,3 12 236 4,1
    Tavastehus 64 912 7,3 59 621 9,4 5 291 -11,7
Birkaland 490 082 2,3 421 074 3,5 69 008 -4,9
    Tammerfors 401 435 2,1 338 372 3,7 63 063 -5,7
Päijänne-Tavastland 216 740 5,6 179 210 2,6 37 530 22,6
    Lahtis 114 142 8,6 87 234 7,5 26 908 12,2
Kymmenedalen 69 626 7,9 53 720 9,5 15 906 3,0
    Kouvola 38 444 14,1 33 699 19,2 4 745 -12,4
Södra Karelen 201 342 -2,5 132 774 -1,0 68 568 -5,4
    Villmanstrand 126 958 -6,5 93 128 -6,5 33 830 -6,5
Södra Savolax 129 329 7,1 112 311 7,2 17 018 6,7
    S:t Michel 52 275 3,8 43 808 3,3 8 467 6,5
Norra Savolax 278 358 1,2 244 815 -0,9 33 543 19,4
    Kuopio 187 397 0,0 164 573 -1,9 22 824 16,5
Norra Karelen 126 621 -1,3 108 288 0,7 18 333 -11,4
    Joensuu 67 691 -3,5 57 845 3,0 9 846 -29,6
Mellersta Finland 352 286 -2,2 305 575 -0,2 46 711 -13,5
    Jyväskylä 168 339 1,0 147 710 3,7 20 629 -14,9
Södra Österbotten 161 159 -3,6 153 234 -3,4 7 925 -7,9
    Seinäjoki 58 182 -2,6 54 164 -1,0 4 018 -19,3
Österbotten 110 534 -2,6 88 113 1,8 22 421 -16,7
    Vasa 84 866 -3,1 67 119 0,7 17 747 -15,2
Mellersta Österbotten 35 785 -3,9 32 014 -5,3 3 771 10,2
    Karleby 30 941 -3,6 27 911 -3,9 3 030 -0,5
Norra Österbotten 484 323 2,0 391 028 1,7 93 295 3,5
    Kuusamo 155 397 11,2 111 090 11,7 44 307 10,0
    Uleåborg 221 385 -0,6 188 533 -3,8 32 852 23,3
Kajanaland 345 515 5,8 306 904 4,5 38 611 17,3
    Kajana 38 859 9,3 35 798 11,9 3 061 -14,6
    Sotkamo 295 821 6,4 264 731 4,0 31 090 32,0
Lappland 1 085 608 4,5 375 628 -0,9 709 980 7,7
    Rovaniemi 299 434 11,7 77 772 14,7 221 662 10,7
Åland 53 861 -9,1 28 463 -13,6 25 398 -3,5
    Mariehamn 44 212 0,7 24 993 -3,7 19 219 7,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2019, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-maj 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/05/matk_2019_05_2019-06-28_tau_008_sv.html