Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 334 70 148 54,4 1,5 56,65
Fasta Finland 1 260 68 483 54,7 1,6 56,90
Nyland 179 19 200 74,0 1,2 78,33
Egentliga Finland 91 3 930 60,8 2,9 55,41
Satakunta 46 1 620 50,1 -2,0 51,87
Egentliga Tavastland 29 1 590 43,3 4,0 50,93
Birkaland 77 4 915 55,2 -0,0 53,53
Päijänne-Tavastland 38 2 035 51,2 -0,0 49,09
Kymmenedalen 30 1 166 46,0 -2,2 47,38
Södra Karelen 38 2 179 54,6 4,9 41,42
Södra Savolax 94 3 098 44,8 -0,3 41,38
Norra Savolax 51 2 765 50,9 -0,5 47,68
Norra Karelen 60 1 739 44,7 1,5 46,78
Mellersta Finland 63 3 742 53,9 -0,2 46,10
Södra Österbotten 52 2 128 52,4 1,7 40,83
Österbotten 39 1 642 46,8 3,7 47,54
Mellersta Österbotten 21 707 40,5 0,8 50,94
Norra Österbotten 113 5 053 43,9 1,9 39,26
Kajanaland 42 2 320 45,9 2,5 38,47
Lappland 197 8 654 31,9 1,6 38,21
Åland .. .. .. .. ..
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2019, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/06/matk_2019_06_2019-07-26_tau_001_sv.html