Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 336 70 293 60,2 1,8 42,79
Fasta Finland 1 262 68 646 59,9 1,7 43,07
Nyland 175 18 798 71,7 3,1 51,21
Egentliga Finland 92 4 043 71,0 2,8 52,50
Satakunta 46 1 648 62,1 -7,7 51,18
Egentliga Tavastland 27 1 551 44,0 4,9 47,38
Birkaland 78 4 959 62,1 -4,3 41,27
Päijänne-Tavastland 38 2 036 48,4 3,8 38,93
Kymmenedalen 31 1 191 57,5 5,1 40,04
Södra Karelen 38 2 182 68,3 3,4 38,02
Södra Savolax 95 3 189 62,6 1,4 49,91
Norra Savolax 52 2 814 59,4 2,4 42,54
Norra Karelen 59 1 701 64,7 6,4 31,02
Mellersta Finland 61 3 606 52,1 -2,8 39,73
Södra Österbotten 52 2 167 62,7 0,3 35,29
Österbotten 39 1 641 56,6 -4,1 33,24
Mellersta Österbotten 21 694 46,8 4,8 40,93
Norra Österbotten 113 5 066 56,4 4,9 35,00
Kajanaland 42 2 338 58,9 2,7 36,02
Lappland 203 9 022 37,0 0,1 31,48
Åland 74 1 647 73,1 4,3 ..
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.08.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2019, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/07/matk_2019_07_2019-08-29_tau_001_sv.html