Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 184 65 433 52,1 0,2 56,66
Fasta Finland 1 134 64 141 52,5 0,3 56,84
Nyland 172 18 118 64,8 -1,3 68,65
Egentliga Finland 74 3 657 53,3 1,0 55,98
Satakunta 42 1 476 43,5 -5,0 58,96
Egentliga Tavastland 26 1 491 37,7 2,1 49,68
Birkaland 70 4 643 52,9 0,0 54,44
Päijänne-Tavastland 35 1 948 46,7 1,4 48,60
Kymmenedalen 28 1 107 41,3 0,7 52,38
Södra Karelen 33 1 970 49,6 0,9 43,29
Södra Savolax 79 2 365 41,7 -1,5 47,89
Norra Savolax 47 2 528 51,1 3,9 52,34
Norra Karelen 51 1 512 46,4 0,2 46,87
Mellersta Finland 53 3 302 47,8 -1,7 48,88
Södra Österbotten 47 1 947 43,0 -1,4 41,88
Österbotten 32 1 487 43,4 -1,8 51,80
Mellersta Österbotten 18 611 38,2 0,1 56,36
Norra Österbotten 104 4 786 48,2 2,5 44,73
Kajanaland 39 2 244 48,5 2,7 40,58
Lappland 185 8 949 47,7 0,6 58,49
Åland 50 1 292 35,7 -1,4 ..
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.08.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2019, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/07/matk_2019_07_2019-08-29_tau_002_sv.html