Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, juli 2019

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 3 256 770 5,3 2 454 130 7,0 802 640 0,3
Fasta Finland 3 128 185 5,3 2 405 618 7,0 722 567 -0,2
Nyland 825 701 13,9 450 713 21,3 374 988 6,2
Egentliga Finland 224 437 0,6 187 671 0,2 36 766 3,1
Satakunta 81 503 -11,6 75 225 -11,8 6 278 -8,7
Egentliga Tavastland 46 208 -6,7 43 294 -2,2 2 914 -44,7
Birkaland 230 362 3,9 209 092 15,0 21 270 -46,8
Päijänne-Tavastland 73 848 1,8 61 450 -0,3 12 398 13,3
Kymmenedalen 57 391 13,0 48 499 12,5 8 892 16,2
Södra Karelen 115 612 8,5 86 977 11,2 28 635 1,2
Södra Savolax 158 996 -1,4 120 807 -4,5 38 189 9,9
Norra Savolax 123 694 3,6 107 525 3,6 16 169 3,5
Norra Karelen 113 043 32,2 101 131 32,6 11 912 29,3
Mellersta Finland 140 965 -6,9 120 778 -4,8 20 187 -17,5
Södra Österbotten 171 772 6,4 165 536 6,6 6 236 0,1
Österbotten 79 774 17,1 61 497 25,3 18 277 -4,0
Mellersta Österbotten 26 646 -5,4 22 566 -14,3 4 080 123,4
Norra Österbotten 272 788 -1,5 240 503 -1,9 32 285 2,2
Kajanaland 127 077 5,8 118 736 8,3 8 341 -20,3
Lappland 258 368 0,1 183 618 4,6 74 750 -9,7
Åland 128 585 6,3 48 512 8,7 80 073 4,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.08.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2019, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, juli 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/07/matk_2019_07_2019-08-29_tau_003_sv.html