Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juli 2019

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 13 836 366 3,4 9 755 569 4,1 4 080 797 1,8
Fasta Finland 13 570 471 3,5 9 634 386 4,1 3 936 085 1,9
Nyland 3 982 818 7,0 2 198 490 10,6 1 784 328 2,9
Egentliga Finland 762 347 0,5 631 612 1,6 130 735 -4,6
Satakunta 244 641 -9,4 213 910 -9,0 30 731 -11,8
Egentliga Tavastland 220 537 0,0 202 242 1,3 18 295 -11,8
Birkaland 957 471 2,6 836 354 6,2 121 117 -17,2
Päijänne-Tavastland 384 777 3,6 319 927 1,5 64 850 14,9
Kymmenedalen 185 608 12,3 150 140 15,2 35 468 1,4
Södra Karelen 438 108 3,8 306 072 7,8 132 036 -4,5
Södra Savolax 427 605 2,3 335 753 2,2 91 852 2,4
Norra Savolax 525 149 1,3 455 826 0,2 69 323 8,9
Norra Karelen 315 623 10,1 273 828 12,2 41 795 -2,1
Mellersta Finland 675 615 -2,7 588 650 -1,0 86 965 -12,8
Södra Österbotten 459 446 1,2 440 550 1,1 18 896 3,4
Österbotten 246 081 7,1 195 724 11,9 50 357 -8,2
Mellersta Österbotten 86 120 -3,3 75 169 -6,5 10 951 26,4
Norra Österbotten 1 142 647 0,0 953 300 -0,6 189 347 3,3
Kajanaland 614 788 3,9 549 655 3,6 65 133 5,8
Lappland 1 901 090 4,0 907 184 1,9 993 906 6,1
Åland 265 895 0,4 121 183 2,9 144 712 -1,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.08.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2019, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juli 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/07/matk_2019_07_2019-08-29_tau_004_sv.html