Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 651 55 891 63,5 2,3 102,19 64,91
Fasta Finland 634 55 023 63,2 2,2 102,01 64,44
Nyland 129 17 011 73,3 4,0 103,28 75,69
    Esbo 11 1 256 58,6 6,4 81,81 47,92
    Helsingfors 64 10 487 79,7 2,6 109,53 87,30
    Vanda 14 2 949 69,0 5,7 90,68 62,55
Egentliga Finland 43 2 994 78,0 5,0 126,65 98,81
    Åbo 19 1 930 86,4 7,4 126,85 109,6
Satakunta 27 1 223 65,7 -10,1 121,18 79,63
    Björneborg 10 657 70,8 -15,1 135,77 96,10
Egentliga Tavastland 16 1 349 44,1 6,0 97,64 43,03
    Tavastehus 7 708 55,1 3,0 104,34 57,52
Birkaland 44 4 080 65,2 -4,7 101,92 66,42
    Tammerfors 26 3 143 66,5 -9,4 105,56 70,23
Päijänne-Tavastland 15 1 734 48,6 3,6 87,53 42,57
    Lahtis 7 881 51,6 2,3 90,03 46,49
Kymmenedalen 17 923 59,3 5,0 110,98 65,81
    Kouvola 7 425 64,6 8,5 111,97 72,30
Södra Karelen 17 1 673 71,3 2,9 102,15 72,86
    Villmanstrand 8 1 027 81,1 6,4 93,56 75,89
Södra Savolax 34 2 214 63,1 1,8 125,74 79,38
    S:t Michel 9 645 59,6 -0,4 96,24 57,40
Norra Savolax 26 2 318 60,8 1,4 102,23 62,19
    Kuopio 13 1 368 65,9 4,2 116,50 76,79
Norra Karelen 22 1 267 68,0 4,6 103,95 70,68
    Joensuu 7 672 69,1 4,0 97,30 67,20
Mellersta Finland 25 2 780 57,9 -1,5 96,80 56,03
    Jyväskylä 13 1 595 60,5 0,0 97,10 58,70
Södra Österbotten 26 1 750 67,7 0,8 94,63 64,04
    Seinäjoki 7 671 65,4 1,0 111,64 72,99
Österbotten 22 1 340 62,8 -6,1 91,94 57,75
    Vasa 8 886 71,6 -6,6 90,25 64,63
Mellersta Österbotten 10 537 47,5 2,8 93,33 44,33
    Karleby 5 399 55,4 4,1 97,26 53,93
Norra Österbotten 51 3 444 63,0 7,5 97,66 61,55
    Kuusamo 10 667 50,7 11,5 76,87 38,96
    Uleåborg 11 1 521 75,3 8,5 103,66 78,11
Kajanaland 18 1 780 65,9 4,6 85,46 56,28
    Kajana 6 419 60,3 6,9 85,59 51,64
    Sotkamo 6 1 139 70,2 4,0 83,25 58,42
Lappland 92 6 606 36,4 -0,5 75,12 27,35
    Rovaniemi 18 1 582 42,6 -4,3 74,39 31,66
Åland 17 868 85,8 10,4 .. ..
    Mariehamn 8 585 91,4 4,8 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.08.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2019, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/07/matk_2019_07_2019-08-29_tau_005_sv.html