Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 633 54 166 55,7 0,3 106,91 59,53
Fasta Finland 619 53 368 55,9 0,4 106,92 59,76
Nyland 130 16 492 66,3 -0,9 114,40 75,86
    Esbo 11 1 246 58,6 3,3 91,45 53,60
    Helsingfors 64 9 927 72,0 -1,5 120,61 86,89
    Vanda 14 2 911 66,8 -2,8 109,34 73,09
Egentliga Finland 39 2 906 58,3 0,8 103,64 60,45
    Åbo 19 1 954 65,5 2,4 104,12 68,23
Satakunta 26 1 167 48,5 -6,4 102,03 49,50
    Björneborg 9 618 50,8 -7,8 105,33 53,46
Egentliga Tavastland 16 1 320 38,8 2,6 90,67 35,22
    Tavastehus 7 690 43,1 0,3 92,45 39,82
Birkaland 43 3 967 55,8 0,7 102,05 56,92
    Tammerfors 26 3 073 60,0 -0,8 104,63 62,78
Päijänne-Tavastland 15 1 738 48,9 1,5 87,74 42,87
    Lahtis 7 884 56,4 3,6 90,49 51,00
Kymmenedalen 16 886 43,3 0,6 100,66 43,58
    Kouvola 7 425 47,3 2,7 98,99 46,87
Södra Karelen 14 1 557 51,0 0,2 100,70 51,40
    Villmanstrand 7 967 57,0 1,1 93,51 53,34
Södra Savolax 28 1 666 45,0 -1,5 94,98 42,78
    S:t Michel 8 557 47,8 1,2 87,50 41,83
Norra Savolax 25 2 205 52,8 4,2 100,08 52,84
    Kuopio 12 1 260 61,0 7,5 109,85 66,99
Norra Karelen 21 1 190 51,0 0,2 96,69 49,34
    Joensuu 6 621 59,5 -1,4 93,12 55,39
Mellersta Finland 25 2 756 51,2 -2,0 98,36 50,32
    Jyväskylä 12 1 504 56,2 -4,4 99,74 56,02
Södra Österbotten 26 1 640 47,5 -1,3 84,97 40,38
    Seinäjoki 7 670 48,3 -6,1 101,10 48,86
Österbotten 22 1 321 47,1 -2,7 93,85 44,20
    Vasa 8 873 53,5 -4,8 93,64 50,13
Mellersta Österbotten 10 504 40,8 -0,8 92,31 37,69
    Karleby 5 371 48,0 0,1 97,69 46,90
Norra Österbotten 51 3 420 54,5 4,2 97,37 53,08
    Kuusamo 11 753 52,4 10,0 101,19 53,01
    Uleåborg 11 1 492 65,2 1,8 101,08 65,92
Kajanaland 18 1 757 55,1 3,8 78,43 43,19
    Kajana 6 418 47,0 4,7 86,54 40,64
    Sotkamo 6 1 130 62,4 3,7 73,04 45,56
Lappland 96 6 877 50,8 0,5 125,56 63,82
    Rovaniemi 20 1 665 59,3 1,4 130,59 77,50
Åland 14 798 41,4 -1,7 .. ..
    Mariehamn 7 524 50,4 -1,9 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.08.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2019, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/07/matk_2019_07_2019-08-29_tau_006_sv.html