Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, juli 2019

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 232 956 8,8 1 650 579 12,8 582 377 -0,9
Fasta Finland 2 178 418 8,8 1 626 151 12,9 552 267 -1,8
Nyland 713 817 15,4 374 802 25,8 339 015 5,7
    Esbo 37 731 1,2 19 374 -6,9 18 357 11,3
    Helsingfors 482 364 15,2 215 071 29,0 267 293 6,1
    Vanda 118 188 25,8 76 935 37,9 41 253 8,1
Egentliga Finland 150 712 6,3 125 556 6,6 25 156 4,5
    Åbo 106 929 5,0 89 555 4,7 17 374 6,4
Satakunta 44 967 -9,9 40 224 -9,9 4 743 -10,4
    Björneborg 27 344 -15,2 25 104 -16,7 2 240 7,3
Egentliga Tavastland 37 606 3,2 35 340 10,4 2 266 -48,8
    Tavastehus 24 672 9,6 23 280 16,8 1 392 -46,1
Birkaland 175 949 3,8 160 299 18,6 15 650 -54,5
    Tammerfors 133 638 -1,2 120 525 16,4 13 113 -58,7
Päijänne-Tavastland 51 050 6,9 41 755 5,1 9 295 15,8
    Lahtis 24 823 1,8 17 514 -7,0 7 309 31,5
Kymmenedalen 30 815 12,9 26 149 15,0 4 666 2,4
    Kouvola 16 829 14,2 15 394 14,8 1 435 8,9
Södra Karelen 87 097 10,0 67 399 13,1 19 698 0,6
    Villmanstrand 55 983 10,5 46 553 12,2 9 430 3,0
Södra Savolax 80 321 4,4 65 849 3,8 14 472 7,4
    S:t Michel 22 986 0,0 20 552 7,3 2 434 -36,4
Norra Savolax 87 728 0,6 77 148 1,2 10 580 -3,2
    Kuopio 55 877 4,6 51 623 6,3 4 254 -12,5
Norra Karelen 75 402 54,1 68 852 55,3 6 550 42,1
    Joensuu 24 483 9,9 22 229 12,3 2 254 -9,3
Mellersta Finland 110 506 -5,8 94 288 -3,6 16 218 -16,5
    Jyväskylä 56 178 4,5 48 558 13,2 7 620 -29,9
Södra Österbotten 96 015 7,5 91 825 8,4 4 190 -7,7
    Seinäjoki 26 693 3,3 25 860 4,6 833 -27,0
Österbotten 51 129 3,5 39 579 14,9 11 550 -22,8
    Vasa 41 390 9,2 32 228 26,3 9 162 -26,1
Mellersta Österbotten 13 025 -3,7 11 814 -5,9 1 211 25,4
    Karleby 11 424 -1,9 10 348 -3,3 1 076 14,6
Norra Österbotten 131 855 3,0 118 109 4,5 13 746 -9,0
    Kuusamo 25 135 10,4 23 416 13,3 1 719 -17,5
    Uleåborg 62 096 1,2 52 660 3,4 9 436 -9,6
Kajanaland 93 546 12,7 90 260 15,6 3 286 -33,5
    Kajana 12 408 3,2 11 458 4,3 950 -8,5
    Sotkamo 75 133 15,0 73 744 17,7 1 389 -48,1
Lappland 146 878 5,9 96 903 11,7 49 975 -3,8
    Rovaniemi 43 708 2,8 26 367 3,4 17 341 2,0
Åland 54 538 12,0 24 428 6,6 30 110 16,8
    Mariehamn 35 309 5,6 18 989 2,7 16 320 9,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.08.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2019, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, juli 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/07/matk_2019_07_2019-08-29_tau_007_sv.html