Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-juli 2019

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 10 872 356 4,3 7 508 891 5,5 3 363 465 1,5
Fasta Finland 10 731 341 4,3 7 436 145 5,6 3 295 196 1,5
Nyland 3 557 321 6,7 1 924 616 10,8 1 632 705 2,2
    Esbo 218 411 -1,0 128 417 -3,2 89 994 2,2
    Helsingfors 2 338 326 6,3 1 087 715 11,2 1 250 611 2,4
    Vanda 640 727 14,5 413 895 21,1 226 832 4,2
Egentliga Finland 604 062 2,7 500 596 4,4 103 466 -4,4
    Åbo 447 140 3,5 366 042 4,7 81 098 -1,4
Satakunta 174 107 -5,2 148 207 -3,2 25 900 -15,1
    Björneborg 100 254 -7,5 88 450 -6,4 11 804 -15,5
Egentliga Tavastland 194 436 4,0 177 387 5,6 17 049 -10,6
    Tavastehus 107 646 7,8 99 573 11,2 8 073 -21,9
Birkaland 791 632 2,4 688 107 6,9 103 525 -20,0
    Tammerfors 633 277 1,1 539 638 6,5 93 639 -21,8
Päijänne-Tavastland 322 163 5,4 264 083 3,2 58 080 17,0
    Lahtis 166 971 7,6 122 780 3,2 44 191 22,3
Kymmenedalen 119 089 7,4 95 171 9,9 23 918 -1,8
    Kouvola 64 767 11,5 57 481 14,3 7 286 -6,8
Södra Karelen 346 677 2,9 245 587 7,3 101 090 -6,3
    Villmanstrand 218 872 -0,3 168 061 1,5 50 811 -5,6
Södra Savolax 259 516 5,7 219 376 5,5 40 140 6,4
    S:t Michel 88 898 1,6 75 465 3,6 13 433 -8,2
Norra Savolax 430 104 0,2 377 594 -1,5 52 510 14,1
    Kuopio 284 746 0,7 253 485 -0,2 31 261 8,9
Norra Karelen 235 189 13,1 207 472 15,5 27 717 -1,9
    Joensuu 108 025 -0,2 94 087 4,7 13 938 -24,3
Mellersta Finland 564 678 -2,6 487 193 -0,9 77 485 -12,1
    Jyväskylä 268 435 -0,5 231 899 3,7 36 536 -21,0
Södra Österbotten 317 066 0,5 302 872 0,9 14 194 -7,2
    Seinäjoki 103 490 -0,1 97 629 1,2 5 861 -18,7
Österbotten 193 718 0,5 152 358 6,2 41 360 -16,2
    Vasa 150 661 1,0 118 027 7,4 32 634 -16,7
Mellersta Österbotten 58 606 -5,8 52 754 -6,5 5 852 1,0
    Karleby 50 895 -5,3 45 981 -5,0 4 914 -8,6
Norra Österbotten 709 334 2,2 591 785 2,5 117 549 0,9
    Kuusamo 195 298 11,6 148 352 12,6 46 946 8,5
    Uleåborg 330 389 -0,9 280 009 -2,7 50 380 10,6
Kajanaland 506 951 7,8 462 111 7,6 44 840 10,1
    Kajana 59 796 7,3 55 230 9,9 4 566 -17,1
    Sotkamo 426 759 8,6 392 186 7,4 34 573 24,4
Lappland 1 346 692 5,8 538 876 3,7 807 816 7,3
    Rovaniemi 386 053 13,0 129 699 17,5 256 354 10,9
Åland 141 015 0,6 72 746 -1,4 68 269 2,8
    Mariehamn 103 480 2,2 59 484 1,1 43 996 3,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.08.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2019, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-juli 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/07/matk_2019_07_2019-08-29_tau_008_sv.html