Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 333 70 038 56,8 1,3 54,07
Fasta Finland 1 260 68 341 57,0 1,3 54,34
Nyland 176 18 948 76,3 -1,0 66,19
Egentliga Finland 92 4 019 68,1 8,6 55,54
Satakunta 46 1 646 52,3 2,1 51,72
Egentliga Tavastland 29 1 604 43,9 0,7 47,12
Birkaland 77 4 921 58,8 0,0 57,04
Päijänne-Tavastland 37 2 028 53,2 3,9 53,45
Kymmenedalen 31 1 187 56,7 2,6 54,00
Södra Karelen 38 2 188 59,2 2,6 40,26
Södra Savolax 93 3 147 49,7 -4,4 44,30
Norra Savolax 52 2 805 49,4 -1,7 47,38
Norra Karelen 58 1 631 56,8 4,9 46,79
Mellersta Finland 61 3 601 48,5 -0,8 57,59
Södra Österbotten 52 2 104 48,4 -0,4 41,83
Österbotten 39 1 640 44,0 1,4 47,25
Mellersta Österbotten 21 670 40,5 -0,9 43,35
Norra Österbotten 113 4 807 48,0 4,5 42,96
Kajanaland 42 2 328 46,5 1,8 40,17
Lappland 203 9 067 34,6 1,3 38,86
Åland 73 1 697 51,7 2,1 .
1) [.] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2019, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/08/matk_2019_08_2019-09-26_tau_001_sv.html