Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 202 65 990 52,7 0,3 56,36
Fasta Finland 1 150 64 645 53,0 0,3 56,52
Nyland 173 18 200 66,2 -1,4 68,21
Egentliga Finland 76 3 700 55,4 2,0 55,55
Satakunta 43 1 497 44,6 -4,1 57,71
Egentliga Tavastland 27 1 503 38,5 1,9 49,23
Birkaland 71 4 665 53,9 0,2 55,11
Päijänne-Tavastland 35 1 958 47,6 1,8 49,24
Kymmenedalen 28 1 116 43,4 0,9 52,58
Södra Karelen 33 2 000 51,0 1,2 42,83
Södra Savolax 81 2 474 42,7 -2,2 47,02
Norra Savolax 47 2 562 50,8 3,1 51,75
Norra Karelen 52 1 526 47,9 0,9 47,05
Mellersta Finland 54 3 340 47,7 -1,8 49,83
Södra Österbotten 48 1 970 43,7 -1,3 42,10
Österbotten 33 1 506 43,5 -1,4 51,09
Mellersta Österbotten 19 623 38,0 -0,6 54,56
Norra Österbotten 105 4 794 48,1 2,7 44,44
Kajanaland 38 2 249 48,3 2,7 41,34
Lappland 187 8 961 46,0 0,7 56,96
Åland 53 1 345 38,4 -0,8 .
1) [.] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2019, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/08/matk_2019_08_2019-09-26_tau_002_sv.html