Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, augusti 2019

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 404 570 3,6 1 619 940 3,5 784 630 4,0
Fasta Finland 2 334 343 3,7 1 593 858 3,4 740 485 4,3
Nyland 771 191 7,0 360 196 7,2 410 995 6,8
Egentliga Finland 158 733 7,9 119 175 9,7 39 558 2,9
Satakunta 50 333 2,5 43 802 2,9 6 531 -0,2
Egentliga Tavastland 43 884 1,8 40 113 4,4 3 771 -19,4
Birkaland 168 142 3,1 141 128 6,7 27 014 -12,4
Päijänne-Tavastland 68 171 0,7 55 292 -3,5 12 879 23,9
Kymmenedalen 42 282 6,4 34 416 7,3 7 866 2,7
Södra Karelen 88 736 12,0 55 268 13,3 33 468 9,8
Södra Savolax 98 165 -6,6 65 184 -6,9 32 981 -6,1
Norra Savolax 83 516 -4,7 70 723 -1,3 12 793 -19,9
Norra Karelen 61 977 8,2 49 458 5,4 12 519 20,7
Mellersta Finland 98 580 -8,3 78 884 -12,2 19 696 11,6
Södra Österbotten 86 002 0,7 80 125 -2,8 5 877 99,8
Österbotten 44 620 5,0 33 321 -0,0 11 299 23,1
Mellersta Österbotten 18 505 17,0 13 670 -5,4 4 835 254,7
Norra Österbotten 164 653 -3,2 142 987 -3,2 21 666 -3,4
Kajanaland 83 224 9,2 71 091 13,5 12 133 -10,5
Lappland 203 629 4,7 139 025 9,4 64 604 -4,2
Åland 70 227 2,6 26 082 9,4 44 145 -1,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2019, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, augusti 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/08/matk_2019_08_2019-09-26_tau_003_sv.html