Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-augusti 2019

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 16 236 697 3,4 11 386 964 4,1 4 849 733 1,8
Fasta Finland 15 901 151 3,5 11 240 126 4,1 4 661 025 1,9
Nyland 4 749 239 6,9 2 567 716 10,5 2 181 523 3,0
Egentliga Finland 921 914 1,8 751 950 3,0 169 964 -3,2
Satakunta 294 574 -7,7 257 391 -7,3 37 183 -10,2
Egentliga Tavastland 263 818 0,1 242 116 1,7 21 702 -14,7
Birkaland 1 125 183 2,6 977 049 6,2 148 134 -16,3
Päijänne-Tavastland 454 533 3,5 376 285 1,1 78 248 17,1
Kymmenedalen 227 630 11,0 184 218 13,5 43 412 1,8
Södra Karelen 527 293 5,2 361 282 8,6 166 011 -1,6
Södra Savolax 529 853 1,3 404 621 1,6 125 232 0,4
Norra Savolax 605 476 -0,1 524 495 -0,4 80 981 1,7
Norra Karelen 377 144 9,6 322 753 11,0 54 391 2,5
Mellersta Finland 773 511 -3,5 667 950 -2,4 105 561 -10,1
Södra Österbotten 546 386 1,3 521 384 0,6 25 002 17,8
Österbotten 290 684 6,8 229 042 10,0 61 642 -3,7
Mellersta Österbotten 104 312 -0,5 88 702 -6,5 15 610 55,7
Norra Österbotten 1 308 749 -0,3 1 097 685 -0,8 211 064 2,6
Kajanaland 696 697 4,3 619 888 4,5 76 809 2,2
Lappland 2 104 155 4,1 1 045 599 2,8 1 058 556 5,4
Åland 335 546 0,7 146 838 3,7 188 708 -1,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2019, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-augusti 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/08/matk_2019_08_2019-09-26_tau_004_sv.html