Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 649 55 652 61,7 1,6 105,68 65,17
Fasta Finland 632 54 730 61,6 1,5 105,71 65,14
Nyland 130 17 193 77,1 -1,3 118,72 91,52
    Esbo 11 1 257 71,6 -0,4 95,32 68,21
    Helsingfors 65 10 571 84,8 -2,5 126,94 107,6
    Vanda 14 2 952 70,5 0,5 104,81 73,87
Egentliga Finland 43 2 999 76,4 11,2 101,05 77,16
    Åbo 19 1 937 84,3 11,6 101,81 85,78
Satakunta 27 1 223 58,4 1,5 93,14 54,40
    Björneborg 10 657 61,7 3,2 94,03 58,00
Egentliga Tavastland 16 1 370 46,6 0,6 93,15 43,40
    Tavastehus 7 711 54,4 -2,5 93,98 51,09
Birkaland 44 4 051 64,2 0,8 111,33 71,49
    Tammerfors 26 3 091 67,6 -0,9 116,47 78,76
Päijänne-Tavastland 15 1 736 56,7 4,0 103,24 58,56
    Lahtis 7 882 65,5 5,4 105,16 68,93
Kymmenedalen 17 919 59,3 1,8 110,35 65,40
    Kouvola 7 425 61,8 8,0 115,74 71,47
Södra Karelen 17 1 673 60,3 1,7 99,76 60,15
    Villmanstrand 8 1 027 67,4 3,2 93,21 62,82
Södra Savolax 33 2 145 53,2 -3,4 95,26 50,67
    S:t Michel 9 625 52,6 0,4 94,26 49,55
Norra Savolax 26 2 318 51,8 -2,1 94,82 49,11
    Kuopio 13 1 368 55,8 -0,5 104,07 58,09
Norra Karelen 21 1 197 63,5 5,1 94,01 59,70
    Joensuu 6 601 75,2 9,4 90,91 68,40
Mellersta Finland 25 2 775 53,2 -0,7 106,99 56,87
    Jyväskylä 13 1 584 58,0 -1,2 118,04 68,46
Södra Österbotten 26 1 685 55,5 0,4 86,41 47,94
    Seinäjoki 7 672 57,0 2,4 94,14 53,61
Österbotten 22 1 339 50,4 -0,0 96,29 48,55
    Vasa 8 885 56,0 -2,6 96,85 54,27
Mellersta Österbotten 10 511 44,9 -2,6 90,30 40,58
    Karleby 5 373 55,3 -3,3 91,52 50,62
Norra Österbotten 50 3 187 59,0 8,8 92,31 54,48
    Kuusamo 10 643 38,2 6,8 73,61 28,09
    Uleåborg 10 1 293 75,3 10,7 104,46 78,65
Kajanaland 18 1 771 52,7 2,7 80,36 42,35
    Kajana 6 419 50,2 4,2 86,15 43,21
    Sotkamo 6 1 136 56,7 2,7 75,78 42,95
Lappland 92 6 638 36,4 1,7 79,88 29,06
    Rovaniemi 18 1 583 48,0 6,5 78,38 37,64
Åland 17 922 64,4 5,2 . .
    Mariehamn 8 585 74,2 0,4 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[.] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2019, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/08/matk_2019_08_2019-09-26_tau_005_sv.html