Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 635 54 326 56,4 0,5 106,86 60,30
Fasta Finland 620 53 506 56,6 0,5 106,87 60,50
Nyland 130 16 559 67,6 -1,1 115,01 77,76
    Esbo 11 1 247 60,3 2,9 92,08 55,54
    Helsingfors 65 9 988 73,6 -1,8 121,49 89,37
    Vanda 14 2 916 67,3 -2,4 108,73 73,19
Egentliga Finland 39 2 918 60,7 2,1 102,21 62,05
    Åbo 19 1 952 67,9 3,6 102,43 69,56
Satakunta 26 1 174 49,8 -5,4 100,57 50,05
    Björneborg 9 623 52,2 -6,3 103,42 54,03
Egentliga Tavastland 16 1 326 39,9 2,3 91,05 36,31
    Tavastehus 7 692 44,6 -0,1 92,68 41,30
Birkaland 43 3 965 57,0 0,8 103,41 58,96
    Tammerfors 26 3 063 61,2 -0,6 106,35 65,09
Päijänne-Tavastland 15 1 737 49,9 1,9 92,52 46,20
    Lahtis 7 884 57,5 3,9 92,65 53,31
Kymmenedalen 16 889 45,4 0,7 102,34 46,46
    Kouvola 7 425 49,2 3,3 101,73 50,06
Södra Karelen 15 1 572 52,3 0,4 100,58 52,63
    Villmanstrand 7 975 58,4 1,4 93,46 54,61
Södra Savolax 29 1 726 46,2 -1,8 96,03 44,41
    S:t Michel 8 565 48,4 1,0 88,43 42,82
Norra Savolax 25 2 219 52,7 3,3 99,37 52,33
    Kuopio 12 1 274 60,3 6,4 109,10 65,75
Norra Karelen 21 1 190 52,7 0,8 96,40 50,77
    Joensuu 6 619 61,4 -0,2 92,78 57,01
Mellersta Finland 25 2 759 51,4 -1,9 99,32 51,08
    Jyväskylä 13 1 514 56,5 -3,8 102,20 57,76
Södra Österbotten 26 1 649 48,5 -1,2 86,13 41,74
    Seinäjoki 7 671 49,4 -5,0 100,07 49,47
Österbotten 22 1 324 47,6 -2,3 94,18 44,79
    Vasa 8 875 53,9 -4,6 94,07 50,67
Mellersta Österbotten 10 505 40,4 -2,0 94,16 38,08
    Karleby 5 371 48,9 -0,3 96,79 47,36
Norra Österbotten 51 3 392 55,1 4,7 96,67 53,23
    Kuusamo 11 739 50,8 9,9 98,80 50,14
    Uleåborg 11 1 468 66,4 2,8 101,45 67,33
Kajanaland 18 1 759 54,8 3,7 80,03 43,83
    Kajana 6 418 47,4 4,6 86,49 40,97
    Sotkamo 6 1 130 61,6 3,5 75,69 46,66
Lappland 95 6 844 49,0 0,6 121,70 59,66
    Rovaniemi 19 1 655 57,9 2,1 126,21 73,14
Åland 14 820 44,7 -0,8 . .
    Mariehamn 7 531 53,7 -1,7 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[.] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2019, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/08/matk_2019_08_2019-09-26_tau_006_sv.html