Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, augusti 2019

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 804 459 4,1 1 194 564 4,2 609 895 3,7
Fasta Finland 1 767 677 4,0 1 178 179 4,1 589 498 3,7
Nyland 672 175 6,4 301 797 7,0 370 378 5,8
    Esbo 43 467 -5,9 24 776 -5,8 18 691 -6,0
    Helsingfors 457 263 6,9 166 976 6,6 290 287 7,1
    Vanda 103 457 14,0 57 054 20,0 46 403 7,4
Egentliga Finland 114 797 9,7 85 225 9,0 29 572 11,8
    Åbo 80 381 5,0 59 641 5,9 20 740 2,6
Satakunta 34 710 6,4 29 281 7,8 5 429 -0,5
    Björneborg 20 027 6,0 16 986 3,6 3 041 22,2
Egentliga Tavastland 36 031 0,9 32 917 3,9 3 114 -23,0
    Tavastehus 20 595 2,8 18 799 7,0 1 796 -26,8
Birkaland 134 513 3,0 113 083 8,0 21 430 -17,1
    Tammerfors 110 171 2,9 91 804 9,8 18 367 -21,8
Päijänne-Tavastland 51 482 0,6 41 497 -4,1 9 985 26,5
    Lahtis 27 608 2,3 19 686 -5,0 7 922 26,8
Kymmenedalen 25 051 2,2 20 542 2,3 4 509 1,5
    Kouvola 12 835 7,3 10 606 2,3 2 229 39,7
Södra Karelen 63 374 10,2 41 904 11,9 21 470 6,8
    Villmanstrand 39 344 8,7 29 559 7,3 9 785 12,9
Södra Savolax 55 242 3,1 44 271 2,6 10 971 4,9
    S:t Michel 16 186 1,1 13 727 5,9 2 459 -19,2
Norra Savolax 64 405 -4,7 56 493 0,3 7 912 -29,7
    Kuopio 40 084 -3,1 36 659 2,8 3 425 -39,8
Norra Karelen 40 079 5,7 32 500 -0,5 7 579 43,7
    Joensuu 20 483 9,0 16 345 2,1 4 138 48,5
Mellersta Finland 81 061 -10,9 65 585 -14,2 15 476 6,2
    Jyväskylä 43 197 -2,5 34 416 -5,5 8 781 11,2
Södra Österbotten 57 807 0,8 53 210 -3,4 4 597 103,0
    Seinäjoki 18 833 6,0 17 674 6,6 1 159 -2,6
Österbotten 31 381 -2,0 22 780 -4,9 8 601 6,5
    Vasa 23 881 -6,0 17 267 -7,2 6 614 -3,0
Mellersta Österbotten 10 265 -3,4 8 870 -8,8 1 395 54,5
    Karleby 8 743 -8,4 7 725 -11,0 1 018 18,4
Norra Österbotten 98 145 1,2 84 678 1,3 13 467 0,5
    Kuusamo 15 130 -2,1 13 604 -1,1 1 526 -10,1
    Uleåborg 49 092 -0,5 40 123 -1,8 8 969 5,8
Kajanaland 63 857 11,4 56 538 15,1 7 319 -10,5
    Kajana 9 377 7,4 8 761 12,9 616 -36,4
    Sotkamo 50 442 12,9 44 505 14,5 5 937 2,5
Lappland 133 302 5,4 87 008 13,5 46 294 -7,1
    Rovaniemi 42 021 12,0 25 411 19,3 16 610 2,3
Åland 36 782 7,4 16 385 12,2 20 397 3,9
    Mariehamn 25 617 0,7 12 302 1,9 13 315 -0,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2019, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, augusti 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/08/matk_2019_08_2019-09-26_tau_007_sv.html