Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-augusti 2019

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 12 661 993 4,1 8 703 002 5,4 3 958 991 1,5
Fasta Finland 12 484 348 4,1 8 613 861 5,4 3 870 487 1,5
Nyland 4 214 266 6,3 2 224 683 10,2 1 989 583 2,2
    Esbo 261 878 -1,9 153 193 -3,6 108 685 0,7
    Helsingfors 2 781 014 5,9 1 253 603 10,5 1 527 411 2,4
    Vanda 744 182 14,4 470 947 20,9 273 235 4,7
Egentliga Finland 718 909 3,8 585 899 5,0 133 010 -1,2
    Åbo 527 517 3,8 425 683 4,9 101 834 -0,7
Satakunta 208 703 -3,5 177 414 -1,6 31 289 -13,0
    Björneborg 120 281 -5,5 105 436 -4,9 14 845 -9,8
Egentliga Tavastland 230 467 3,5 210 304 5,3 20 163 -12,8
    Tavastehus 128 241 7,0 118 372 10,5 9 869 -22,8
Birkaland 926 167 2,5 801 184 7,0 124 983 -19,5
    Tammerfors 743 470 1,3 631 436 6,9 112 034 -21,8
Päijänne-Tavastland 374 021 4,8 306 125 2,3 67 896 18,0
    Lahtis 194 564 6,8 142 459 1,9 52 105 23,0
Kymmenedalen 143 824 6,2 115 466 8,3 28 358 -1,5
    Kouvola 77 602 10,8 68 087 12,3 9 515 1,1
Södra Karelen 410 179 4,0 287 780 8,0 122 399 -4,3
    Villmanstrand 258 216 1,0 197 620 2,3 60 596 -3,1
Södra Savolax 314 799 5,2 263 672 5,0 51 127 6,1
    S:t Michel 105 084 1,5 89 192 3,9 15 892 -10,1
Norra Savolax 494 509 -0,5 434 087 -1,2 60 422 5,5
    Kuopio 324 830 0,2 290 144 0,2 34 686 0,9
Norra Karelen 275 482 12,1 240 176 13,1 35 306 5,3
    Joensuu 128 508 1,1 110 432 4,3 18 076 -14,7
Mellersta Finland 646 049 -3,7 553 485 -2,6 92 564 -9,9
    Jyväskylä 311 942 -0,7 267 022 2,7 44 920 -17,0
Södra Österbotten 374 870 0,5 355 995 0,2 18 875 7,5
    Seinäjoki 122 323 0,8 115 303 2,0 7 020 -16,4
Österbotten 225 121 0,1 175 172 4,6 49 949 -13,0
    Vasa 174 542 0,0 135 294 5,3 39 248 -14,7
Mellersta Österbotten 68 871 -5,4 61 624 -6,8 7 247 8,2
    Karleby 59 638 -5,8 53 706 -5,9 5 932 -4,9
Norra Österbotten 807 469 2,1 676 455 2,3 131 014 0,9
    Kuusamo 210 428 10,5 161 956 11,3 48 472 7,8
    Uleåborg 379 471 -0,8 320 124 -2,6 59 347 9,9
Kajanaland 570 808 8,2 518 649 8,4 52 159 6,6
    Kajana 69 173 7,3 63 991 10,3 5 182 -20,0
    Sotkamo 477 201 9,0 436 691 8,1 40 510 20,7
Lappland 1 479 834 5,8 625 691 5,0 854 143 6,4
    Rovaniemi 428 074 12,9 155 110 17,8 272 964 10,3
Åland 177 645 1,8 89 141 0,8 88 504 2,8
    Mariehamn 129 097 1,9 71 786 1,2 57 311 2,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2019, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-augusti 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/08/matk_2019_08_2019-09-26_tau_008_sv.html