Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 231 66 709 55,1 2,2 69,17
Fasta Finland 1 164 65 093 55,7 2,2 69,27
Nyland 170 18 517 76,9 2,5 93,47
Egentliga Finland 77 3 693 61,3 11,0 63,02
Satakunta 43 1 585 40,0 0,4 67,75
Egentliga Tavastland 28 1 568 42,2 2,5 54,97
Birkaland 73 4 614 53,7 -1,8 67,23
Päijänne-Tavastland 36 1 957 48,7 -1,0 56,69
Kymmenedalen 28 1 114 44,2 -0,7 62,62
Södra Karelen 32 1 957 50,4 -0,8 46,26
Södra Savolax 79 2 223 43,5 1,9 47,88
Norra Savolax 48 2 683 49,3 2,5 55,23
Norra Karelen 50 1 509 52,6 7,1 59,44
Mellersta Finland 54 3 170 47,5 1,5 54,44
Södra Österbotten 50 2 024 46,4 4,5 44,55
Österbotten 31 1 504 43,1 -0,8 68,10
Mellersta Österbotten 20 636 44,5 1,1 58,11
Norra Österbotten 107 4 683 50,1 2,1 50,25
Kajanaland 40 2 273 46,5 5,2 48,83
Lappland 198 9 383 38,5 -1,4 47,85
Åland 67 1 616 30,4 3,6 .
1) [.] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2019, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/09/matk_2019_09_2019-10-31_tau_001_sv.html