Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, september 2019

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 800 676 3,9 1 295 112 2,0 505 564 9,0
Fasta Finland 1 771 426 4,0 1 282 754 2,0 488 672 9,5
Nyland 608 140 7,4 300 557 3,3 307 583 11,6
Egentliga Finland 100 626 16,5 74 677 7,4 25 949 54,4
Satakunta 27 317 -6,0 22 881 -7,3 4 436 1,5
Egentliga Tavastland 33 197 1,7 30 491 3,6 2 706 -15,4
Birkaland 121 940 -0,6 99 617 -0,7 22 323 -0,4
Päijänne-Tavastland 52 174 -5,0 46 158 -6,3 6 016 6,5
Kymmenedalen 23 568 -5,7 19 114 -3,7 4 454 -13,6
Södra Karelen 54 417 -2,1 38 425 -5,1 15 992 5,9
Södra Savolax 49 852 1,0 36 931 1,9 12 921 -1,7
Norra Savolax 68 237 4,8 61 235 6,3 7 002 -6,6
Norra Karelen 41 088 5,4 36 016 10,3 5 072 -20,0
Mellersta Finland 73 471 -0,9 66 698 -0,6 6 773 -4,5
Södra Österbotten 58 332 11,8 48 535 2,9 9 797 96,0
Österbotten 28 668 0,1 22 019 -2,7 6 649 10,7
Mellersta Österbotten 14 926 24,2 10 467 -0,6 4 459 199,3
Norra Österbotten 134 885 -0,2 123 502 2,7 11 383 -24,2
Kajanaland 71 525 7,4 67 383 10,8 4 142 -28,3
Lappland 209 063 0,0 178 048 -0,1 31 015 0,7
Åland 29 250 -2,1 12 358 1,1 16 892 -4,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2019, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, september 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/09/matk_2019_09_2019-10-31_tau_003_sv.html