Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-september 2019

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 18 040 833 3,5 12 686 617 3,9 5 354 216 2,4
Fasta Finland 17 675 790 3,5 12 527 905 4,0 5 147 885 2,6
Nyland 5 355 486 6,9 2 867 977 9,7 2 487 509 3,9
Egentliga Finland 1 020 715 2,9 824 720 3,1 195 995 1,9
Satakunta 322 877 -7,2 280 931 -7,1 41 946 -8,3
Egentliga Tavastland 297 698 0,5 273 162 2,1 24 536 -14,3
Birkaland 1 246 022 2,2 1 075 598 5,5 170 424 -14,6
Päijänne-Tavastland 507 658 2,7 423 083 0,3 84 575 16,7
Kymmenedalen 251 169 9,2 203 477 11,7 47 692 -0,2
Södra Karelen 581 710 4,4 399 707 7,1 182 003 -1,0
Södra Savolax 579 365 1,2 442 109 1,7 137 256 -0,5
Norra Savolax 678 043 1,0 589 164 0,9 88 879 2,0
Norra Karelen 418 718 9,3 359 070 11,0 59 648 0,4
Mellersta Finland 846 587 -3,3 734 903 -2,2 111 684 -10,3
Södra Österbotten 605 869 2,4 570 354 0,9 35 515 35,5
Österbotten 319 209 6,1 250 922 8,7 68 287 -2,5
Mellersta Österbotten 119 238 2,0 99 169 -5,9 20 069 74,3
Norra Österbotten 1 445 540 -0,1 1 223 389 -0,3 222 151 0,6
Kajanaland 768 273 4,6 687 313 5,1 80 960 0,0
Lappland 2 311 613 3,6 1 222 857 2,3 1 088 756 5,2
Åland 365 043 0,5 158 712 3,2 206 331 -1,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2019, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-september 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/09/matk_2019_09_2019-10-31_tau_004_sv.html