Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 636 54 379 56,7 0,6 107,76 61,11
Fasta Finland 621 53 548 56,9 0,6 107,78 61,33
Nyland 130 16 616 68,6 -0,8 118,03 80,92
    Esbo 11 1 248 61,5 3,1 93,72 57,63
    Helsingfors 65 10 027 74,5 -1,6 125,34 93,38
    Vanda 14 2 920 68,6 -1,6 110,75 75,92
Egentliga Finland 40 2 918 61,3 3,0 101,85 62,44
    Åbo 19 1 950 68,9 4,7 102,44 70,54
Satakunta 26 1 183 49,4 -5,0 99,93 49,32
    Björneborg 9 630 51,8 -5,7 102,41 53,01
Egentliga Tavastland 16 1 335 40,7 2,6 91,11 37,11
    Tavastehus 7 695 45,7 0,5 93,07 42,56
Birkaland 43 3 945 57,2 0,5 104,03 59,50
    Tammerfors 26 3 067 61,4 -1,0 107,02 65,73
Päijänne-Tavastland 15 1 734 50,2 1,6 92,49 46,39
    Lahtis 7 880 57,8 3,2 92,67 53,56
Kymmenedalen 16 890 45,5 0,3 102,50 46,59
    Kouvola 7 424 49,0 3,4 101,39 49,64
Södra Karelen 15 1 566 52,2 -0,0 100,00 52,16
    Villmanstrand 7 971 57,9 0,8 93,05 53,92
Södra Savolax 28 1 702 46,6 -1,5 94,90 44,23
    S:t Michel 8 562 48,4 0,7 89,00 43,06
Norra Savolax 25 2 230 52,7 3,3 99,27 52,27
    Kuopio 12 1 284 60,0 6,4 108,84 65,26
Norra Karelen 21 1 185 53,6 1,7 96,48 51,69
    Joensuu 6 617 62,7 1,0 93,50 58,62
Mellersta Finland 24 2 745 51,3 -1,5 98,99 50,81
    Jyväskylä 12 1 507 56,9 -3,1 102,08 58,08
Södra Österbotten 26 1 650 48,9 -0,5 85,57 41,83
    Seinäjoki 7 671 50,0 -4,4 99,73 49,85
Österbotten 22 1 325 47,6 -2,2 94,52 45,02
    Vasa 8 876 53,7 -4,7 94,56 50,75
Mellersta Österbotten 10 505 41,4 -1,5 95,04 39,35
    Karleby 5 371 50,2 0,0 97,33 48,84
Norra Österbotten 51 3 388 55,4 4,6 96,45 53,44
    Kuusamo 11 741 50,2 8,9 98,09 49,26
    Uleåborg 10 1 441 67,4 3,1 102,38 69,03
Kajanaland 18 1 761 54,6 3,9 80,58 43,98
    Kajana 6 418 47,8 4,9 86,72 41,41
    Sotkamo 6 1 131 61,2 3,7 76,36 46,70
Lappland 95 6 870 47,9 0,3 119,01 57,05
    Rovaniemi 19 1 649 56,1 2,0 123,17 69,15
Åland 15 832 44,3 -0,0 . .
    Mariehamn 7 537 53,8 -0,6 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[.] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2019, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/09/matk_2019_09_2019-10-31_tau_006_sv.html