Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, september 2019

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 454 789 3,5 1 037 559 2,1 417 230 7,0
Fasta Finland 1 436 548 3,5 1 028 670 2,1 407 878 7,2
Nyland 537 014 6,6 257 643 2,6 279 371 10,6
    Esbo 35 964 2,6 19 506 -6,8 16 458 16,5
    Helsingfors 343 733 4,4 132 571 -4,4 211 162 10,8
    Vanda 99 288 17,8 58 540 18,7 40 748 16,6
Egentliga Finland 87 530 20,8 64 387 10,5 23 143 63,0
    Åbo 61 519 14,9 43 541 4,9 17 978 49,5
Satakunta 22 934 -0,4 18 760 -1,3 4 174 3,7
    Björneborg 12 294 -5,4 10 295 -7,0 1 999 4,0
Egentliga Tavastland 30 495 6,9 27 807 9,2 2 688 -11,8
    Tavastehus 16 124 2,6 14 906 5,8 1 218 -25,1
Birkaland 101 642 -3,6 86 203 -1,2 15 439 -15,1
    Tammerfors 87 634 0,4 73 126 4,1 14 508 -15,1
Päijänne-Tavastland 43 683 -5,9 39 154 -5,2 4 529 -11,5
    Lahtis 22 828 -8,3 18 728 -11,0 4 100 6,5
Kymmenedalen 16 314 -5,8 13 060 -3,0 3 254 -15,7
    Kouvola 8 059 2,0 6 812 0,2 1 247 12,7
Södra Karelen 40 242 -5,0 31 108 -7,1 9 134 2,9
    Villmanstrand 24 850 -7,4 20 198 -8,4 4 652 -2,7
Södra Savolax 31 567 1,5 27 538 0,8 4 029 6,9
    S:t Michel 10 725 -14,3 9 346 -13,9 1 379 -17,2
Norra Savolax 55 585 2,2 50 970 1,7 4 615 7,4
    Kuopio 34 905 7,1 32 509 8,5 2 396 -9,4
Norra Karelen 31 204 6,5 27 882 11,5 3 322 -22,5
    Joensuu 17 025 14,2 14 931 14,5 2 094 12,1
Mellersta Finland 66 149 -0,8 60 326 -0,4 5 823 -5,2
    Jyväskylä 36 842 1,2 31 968 0,4 4 874 6,8
Södra Österbotten 41 976 9,3 38 059 4,8 3 917 87,8
    Seinäjoki 15 217 6,3 13 857 7,1 1 360 -0,7
Österbotten 25 637 0,7 19 095 -2,6 6 542 11,7
    Vasa 17 777 -10,2 13 258 -11,3 4 519 -6,9
Mellersta Österbotten 10 107 8,4 8 720 4,4 1 387 42,5
    Karleby 8 583 5,8 7 495 4,5 1 088 16,2
Norra Österbotten 95 836 -1,7 86 813 2,8 9 023 -30,9
    Kuusamo 22 498 -6,3 21 556 -4,7 942 -31,4
    Uleåborg 43 059 -7,8 37 091 -2,7 5 968 -30,5
Kajanaland 58 319 9,3 55 640 14,2 2 679 -42,0
    Kajana 8 403 15,9 7 868 18,7 535 -13,6
    Sotkamo 46 610 7,0 44 634 11,0 1 976 -41,6
Lappland 140 314 -1,9 115 505 -1,6 24 809 -2,8
    Rovaniemi 31 552 5,3 21 539 8,5 10 013 -0,9
Åland 18 241 -0,4 8 889 -0,7 9 352 -0,2
    Mariehamn 13 775 -3,2 7 254 0,8 6 521 -7,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2019, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, september 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/09/matk_2019_09_2019-10-31_tau_007_sv.html