Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-september 2019

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 14 116 834 4,0 9 744 039 5,0 4 372 795 1,9
Fasta Finland 13 920 948 4,1 9 646 009 5,1 4 274 939 1,9
Nyland 4 749 595 6,3 2 482 365 9,4 2 267 230 3,1
    Esbo 298 191 -1,2 172 699 -4,0 125 492 2,8
    Helsingfors 3 125 243 5,7 1 386 412 8,9 1 738 831 3,3
    Vanda 843 470 14,8 529 487 20,7 313 983 6,1
Egentliga Finland 806 124 5,4 650 080 5,5 156 044 4,8
    Åbo 590 780 5,1 469 277 4,9 121 503 6,1
Satakunta 232 366 -2,9 197 086 -1,1 35 280 -11,8
    Björneborg 133 935 -4,5 117 010 -4,0 16 925 -7,9
Egentliga Tavastland 261 841 4,2 238 796 6,1 23 045 -11,9
    Tavastehus 144 365 6,5 133 278 10,0 11 087 -23,1
Birkaland 1 026 630 1,7 886 278 6,1 140 352 -19,1
    Tammerfors 831 101 1,2 704 559 6,7 126 542 -21,1
Päijänne-Tavastland 418 655 3,8 345 919 1,6 72 736 16,1
    Lahtis 218 347 5,5 161 773 0,6 56 574 22,4
Kymmenedalen 160 109 4,8 128 671 7,1 31 438 -3,8
    Kouvola 85 661 9,9 74 899 11,1 10 762 2,3
Södra Karelen 450 421 3,2 318 888 6,4 131 533 -3,9
    Villmanstrand 283 066 0,2 217 818 1,2 65 248 -3,0
Södra Savolax 346 807 5,0 291 342 4,7 55 465 6,8
    S:t Michel 116 250 0,2 98 670 2,1 17 580 -9,1
Norra Savolax 550 259 -0,2 485 222 -0,9 65 037 5,6
    Kuopio 359 900 0,9 322 818 1,0 37 082 0,1
Norra Karelen 306 979 11,6 268 402 13,1 38 577 2,0
    Joensuu 145 533 2,5 125 363 5,4 20 170 -12,6
Mellersta Finland 711 759 -3,5 613 949 -2,3 97 810 -10,1
    Jyväskylä 348 784 -0,5 298 990 2,4 49 794 -15,2
Södra Österbotten 417 207 1,4 394 489 0,7 22 718 15,6
    Seinäjoki 137 540 1,3 129 160 2,6 8 380 -14,2
Österbotten 250 755 0,2 194 207 3,8 56 548 -10,6
    Vasa 192 319 -1,0 148 552 3,5 43 767 -13,9
Mellersta Österbotten 78 978 -3,9 70 344 -5,6 8 634 12,5
    Karleby 68 221 -4,5 61 201 -4,7 7 020 -2,1
Norra Österbotten 905 042 1,9 764 741 2,6 140 301 -1,8
    Kuusamo 232 780 8,5 183 411 9,1 49 369 6,5
    Uleåborg 422 524 -1,6 357 209 -2,6 65 315 4,3
Kajanaland 629 127 8,3 574 289 8,9 54 838 2,5
    Kajana 77 576 8,2 71 859 11,2 5 717 -19,4
    Sotkamo 523 811 8,8 481 325 8,3 42 486 15,0
Lappland 1 618 294 5,0 740 941 3,8 877 353 5,9
    Rovaniemi 459 626 12,4 176 649 16,6 282 977 9,9
Åland 195 886 1,6 98 030 0,7 97 856 2,5
    Mariehamn 142 872 1,4 79 040 1,2 63 832 1,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2019, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-september 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/09/matk_2019_09_2019-10-31_tau_008_sv.html