Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 109 63 538 51,7 2,4 63,40
Fasta Finland 1 065 62 236 52,3 2,2 63,40
Nyland 169 18 595 70,2 1,3 80,21
Egentliga Finland 68 3 533 60,5 8,9 58,65
Satakunta 41 1 507 40,8 -0,8 65,26
Egentliga Tavastland 26 1 542 35,8 -1,0 54,73
Birkaland 66 4 359 63,2 6,7 64,57
Päijänne-Tavastland 36 1 939 47,2 2,7 53,36
Kymmenedalen 28 1 096 40,4 3,6 68,75
Södra Karelen 32 1 897 51,5 1,6 42,80
Södra Savolax 75 2 099 38,4 1,1 54,52
Norra Savolax 44 2 526 47,6 0,4 57,75
Norra Karelen 46 1 422 44,8 -1,3 60,71
Mellersta Finland 48 3 062 48,0 2,7 55,26
Södra Österbotten 44 1 886 47,0 7,7 46,32
Österbotten 28 1 424 51,2 -0,3 67,41
Mellersta Österbotten 16 571 40,1 -9,9 73,33
Norra Österbotten 97 4 395 43,1 0,3 48,08
Kajanaland 36 2 200 44,7 -0,1 23,60
Lappland 165 8 183 25,8 0,6 51,79
Åland 44 1 302 18,7 1,7 .
1) [.] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2019, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/10/matk_2019_10_2019-11-28_tau_001_sv.html