Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 197 65 791 52,9 0,8 58,33
Fasta Finland 1 144 64 437 53,3 0,8 58,46
Nyland 172 18 265 67,7 -0,7 72,03
Egentliga Finland 75 3 684 56,1 3,2 56,26
Satakunta 43 1 510 43,6 -3,4 59,12
Egentliga Tavastland 27 1 515 38,8 1,8 52,32
Birkaland 71 4 625 55,2 1,1 57,66
Päijänne-Tavastland 36 1 955 48,0 1,9 50,04
Kymmenedalen 28 1 115 43,2 1,0 54,77
Södra Karelen 33 1 985 51,0 1,0 43,93
Södra Savolax 80 2 410 42,4 -1,5 47,75
Norra Savolax 47 2 572 50,4 2,8 52,38
Norra Karelen 51 1 514 48,2 1,4 49,20
Mellersta Finland 54 3 295 47,8 -1,0 50,78
Södra Österbotten 48 1 949 44,9 0,8 42,72
Österbotten 32 1 498 44,3 -1,1 53,98
Mellersta Österbotten 19 618 38,9 -1,3 56,37
Norra Österbotten 105 4 758 47,7 2,3 45,33
Kajanaland 38 2 243 48,1 3,0 38,48
Lappland 186 8 929 43,5 0,5 56,22
Åland 53 1 354 36,3 1,1 .
1) [.] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2019, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/10/matk_2019_10_2019-11-28_tau_002_sv.html