Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, oktober 2019

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 672 098 7,2 1 237 440 5,6 434 658 12,2
Fasta Finland 1 659 178 7,4 1 231 738 5,7 427 440 12,8
Nyland 606 586 11,4 347 863 9,9 258 723 13,5
Egentliga Finland 108 541 21,4 78 956 8,9 29 585 74,8
Satakunta 28 008 -1,9 21 514 -12,9 6 494 68,8
Egentliga Tavastland 29 877 -0,4 27 573 0,3 2 304 -8,9
Birkaland 135 437 5,8 111 944 3,6 23 493 17,4
Päijänne-Tavastland 50 349 4,8 44 306 9,5 6 043 -20,6
Kymmenedalen 20 104 3,9 16 199 4,6 3 905 0,8
Södra Karelen 64 153 13,3 46 860 11,1 17 293 19,4
Södra Savolax 39 282 7,5 33 867 8,2 5 415 3,0
Norra Savolax 63 821 0,8 59 210 2,1 4 611 -13,4
Norra Karelen 33 958 -1,8 30 107 -1,9 3 851 -1,1
Mellersta Finland 75 597 3,6 69 253 4,0 6 344 0,0
Södra Österbotten 52 155 4,8 48 530 3,1 3 625 33,8
Österbotten 32 449 2,5 26 662 4,5 5 787 -6,0
Mellersta Österbotten 10 504 -16,1 8 639 -23,3 1 865 47,9
Norra Österbotten 113 309 -2,4 102 763 -1,5 10 546 -10,6
Kajanaland 81 753 3,1 78 895 6,2 2 858 -43,5
Lappland 113 295 10,1 78 597 13,8 34 698 2,6
Åland 12 920 -14,2 5 702 -13,7 7 218 -14,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2019, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, oktober 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/10/matk_2019_10_2019-11-28_tau_003_sv.html