Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-oktober 2019

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 19 747 096 4,0 13 948 182 4,3 5 798 914 3,3
Fasta Finland 19 367 291 4,0 13 783 340 4,3 5 583 951 3,5
Nyland 5 967 629 7,5 3 217 836 9,8 2 749 793 4,9
Egentliga Finland 1 128 832 4,4 903 304 3,6 225 528 7,8
Satakunta 350 562 -6,9 302 173 -7,6 48 389 -2,5
Egentliga Tavastland 326 747 0,2 300 074 1,7 26 673 -14,4
Birkaland 1 388 445 3,0 1 193 498 5,8 194 947 -11,2
Päijänne-Tavastland 561 315 3,5 470 511 1,8 90 804 13,4
Kymmenedalen 271 490 8,9 220 124 11,4 51 366 -0,6
Södra Karelen 645 539 5,2 445 968 7,4 199 571 0,7
Södra Savolax 617 179 1,3 476 449 2,3 140 730 -1,7
Norra Savolax 742 452 1,1 648 734 1,0 93 718 1,4
Norra Karelen 452 025 8,3 388 749 9,7 63 276 -0,1
Mellersta Finland 921 073 -2,9 803 277 -1,8 117 796 -10,0
Södra Österbotten 660 964 3,1 618 936 1,1 42 028 45,3
Österbotten 352 270 5,9 277 975 8,4 74 295 -2,5
Mellersta Österbotten 129 674 0,2 107 740 -7,6 21 934 71,7
Norra Österbotten 1 559 756 -0,3 1 325 539 -0,4 234 217 0,7
Kajanaland 865 146 6,3 781 164 7,3 83 982 -2,3
Lappland 2 426 193 4,0 1 301 289 2,9 1 124 904 5,2
Åland 379 805 0,4 164 842 2,7 214 963 -1,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2019, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-oktober 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/10/matk_2019_10_2019-11-28_tau_004_sv.html