Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 620 53 546 56,1 2,4 108,91 61,06
Fasta Finland 604 52 648 56,6 2,3 108,94 61,63
Nyland 131 16 993 71,1 0,7 126,48 89,91
    Esbo 11 1 252 63,8 1,4 99,87 63,68
    Helsingfors 65 10 326 77,7 -0,6 135,76 105,5
    Vanda 14 2 956 72,2 4,2 117,94 85,17
Egentliga Finland 38 2 855 67,3 9,9 100,71 67,81
    Åbo 19 1 901 76,5 10,6 102,82 78,65
Satakunta 26 1 225 47,6 -2,2 93,56 44,52
    Björneborg 9 655 48,2 -3,8 91,68 44,22
Egentliga Tavastland 17 1 400 38,2 -0,8 95,44 36,47
    Tavastehus 7 709 50,1 2,1 98,54 49,32
Birkaland 42 3 807 67,1 6,4 105,38 70,76
    Tammerfors 26 3 084 72,3 6,5 109,79 79,35
Päijänne-Tavastland 15 1 731 50,4 3,1 88,02 44,34
    Lahtis 7 878 57,1 -4,0 95,42 54,45
Kymmenedalen 16 882 44,1 4,7 100,71 44,45
    Kouvola 7 419 50,1 9,9 99,52 49,88
Södra Karelen 14 1 521 53,0 0,9 102,08 54,07
    Villmanstrand 7 941 60,3 4,9 94,64 57,11
Södra Savolax 26 1 501 45,1 1,6 92,46 41,70
    S:t Michel 8 540 49,1 6,1 87,97 43,21
Norra Savolax 26 2 309 49,9 1,2 98,87 49,35
    Kuopio 13 1 363 53,0 1,8 106,13 56,29
Norra Karelen 19 1 139 50,3 -0,0 100,66 50,66
    Joensuu 6 601 60,0 -0,6 98,31 59,02
Mellersta Finland 23 2 636 51,1 2,8 95,73 48,93
    Jyväskylä 12 1 463 59,1 3,1 104,95 62,02
Södra Österbotten 26 1 656 52,0 8,8 80,42 41,82
    Seinäjoki 7 671 58,3 2,4 93,30 54,37
Österbotten 22 1 339 54,3 -0,9 96,33 52,31
    Vasa 8 886 58,8 1,4 98,76 58,11
Mellersta Österbotten 10 503 42,4 -12,1 98,24 41,65
    Karleby 5 373 49,8 -15,7 100,35 49,99
Norra Österbotten 47 3 094 52,4 2,3 97,62 51,20
    Kuusamo 10 701 33,2 6,0 83,97 27,87
    Uleåborg 9 1 256 73,7 4,8 107,41 79,12
Kajanaland 17 1 739 52,2 -0,2 58,38 30,50
    Kajana 6 418 48,0 3,1 84,05 40,34
    Sotkamo 6 1 136 59,5 -1,9 49,95 29,71
Lappland 89 6 318 28,6 0,8 104,35 29,82
    Rovaniemi 19 1 607 45,1 -3,5 110,88 50,04
Åland 16 898 22,4 1,6 . .
    Mariehamn 8 585 32,0 3,7 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[.] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2019, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/10/matk_2019_10_2019-11-28_tau_005_sv.html