Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 634 54 281 56,7 0,8 107,89 61,18
Fasta Finland 620 53 442 56,9 0,8 107,91 61,44
Nyland 131 16 638 68,9 -0,6 118,83 81,92
    Esbo 11 1 249 61,7 2,9 94,43 58,29
    Helsingfors 65 10 041 75,0 -1,3 126,26 94,74
    Vanda 14 2 924 69,0 -0,9 111,52 76,95
Egentliga Finland 39 2 912 61,7 3,5 101,72 62,78
    Åbo 19 1 945 69,6 5,3 102,49 71,35
Satakunta 26 1 188 49,0 -4,8 99,39 48,71
    Björneborg 9 632 51,4 -5,5 101,29 52,05
Egentliga Tavastland 16 1 341 40,4 2,2 91,75 37,05
    Tavastehus 7 696 46,2 0,7 93,68 43,26
Birkaland 43 3 931 58,7 1,6 104,87 61,58
    Tammerfors 26 3 069 63,2 0,4 108,10 68,33
Päijänne-Tavastland 15 1 733 50,5 2,0 91,57 46,22
    Lahtis 7 880 57,7 2,5 92,98 53,67
Kymmenedalen 16 889 45,3 0,8 102,31 46,37
    Kouvola 7 424 49,1 4,1 101,19 49,67
Södra Karelen 15 1 562 52,2 0,1 100,21 52,35
    Villmanstrand 7 968 58,2 1,2 93,21 54,24
Södra Savolax 28 1 682 46,5 -1,2 94,69 44,00
    S:t Michel 8 560 48,5 1,2 88,90 43,08
Norra Savolax 25 2 238 52,4 3,0 99,23 51,96
    Kuopio 12 1 292 59,2 5,9 108,54 64,27
Norra Karelen 21 1 180 53,3 1,6 97,08 51,70
    Joensuu 6 615 62,4 0,8 93,96 58,66
Mellersta Finland 24 2 734 51,3 -1,1 98,62 50,56
    Jyväskylä 12 1 503 57,1 -2,5 102,37 58,47
Södra Österbotten 26 1 651 49,2 0,6 85,00 41,83
    Seinäjoki 7 671 50,8 -3,7 98,97 50,31
Österbotten 22 1 327 48,4 -2,0 94,72 45,85
    Vasa 8 877 54,4 -4,0 94,96 51,61
Mellersta Österbotten 10 505 41,5 -2,6 95,11 39,48
    Karleby 5 372 50,1 -1,6 97,65 48,96
Norra Österbotten 51 3 358 55,1 4,3 96,68 53,28
    Kuusamo 11 737 48,5 8,7 97,10 47,11
    Uleåborg 10 1 422 68,0 3,1 102,94 69,95
Kajanaland 18 1 758 54,4 3,6 76,92 41,83
    Kajana 6 418 47,8 4,7 86,45 41,31
    Sotkamo 6 1 132 61,1 3,2 70,64 43,14
Lappland 95 6 815 46,2 0,4 118,26 54,62
    Rovaniemi 19 1 645 55,0 1,5 122,17 67,24
Åland 15 838 42,2 0,7 . .
    Mariehamn 7 542 51,7 0,6 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[.] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2019, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/10/matk_2019_10_2019-11-28_tau_006_sv.html