Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, oktober 2019

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 458 530 7,8 1 070 041 6,3 388 489 12,1
Fasta Finland 1 449 711 8,0 1 065 307 6,4 384 404 12,8
Nyland 547 594 10,7 311 056 9,4 236 538 12,3
    Esbo 34 817 0,5 20 367 -5,9 14 450 11,1
    Helsingfors 359 117 10,1 176 662 8,0 182 455 12,2
    Vanda 100 203 19,8 70 121 22,3 30 082 14,4
Egentliga Finland 96 532 26,3 69 799 11,5 26 733 93,4
    Åbo 70 254 19,4 47 880 2,2 22 374 86,2
Satakunta 25 262 1,0 18 923 -11,1 6 339 69,6
    Björneborg 13 296 -6,2 11 654 -5,8 1 642 -8,7
Egentliga Tavastland 27 117 -0,6 24 837 -0,2 2 280 -5,0
    Tavastehus 17 120 4,0 15 719 4,1 1 401 2,9
Birkaland 123 669 6,7 101 203 4,4 22 466 18,4
    Tammerfors 104 745 14,5 84 101 13,9 20 644 16,9
Päijänne-Tavastland 44 831 4,1 39 530 10,3 5 301 -26,7
    Lahtis 23 729 -7,9 19 166 -6,2 4 563 -14,4
Kymmenedalen 15 765 12,0 12 620 13,8 3 145 5,5
    Kouvola 8 425 15,2 7 235 13,3 1 190 28,5
Södra Karelen 53 959 14,8 39 671 13,5 14 288 18,5
    Villmanstrand 33 999 15,1 27 121 16,1 6 878 11,5
Södra Savolax 29 932 9,7 27 535 11,3 2 397 -6,0
    S:t Michel 11 518 15,5 10 596 20,9 922 -23,7
Norra Savolax 57 476 2,5 53 823 2,8 3 653 -2,3
    Kuopio 35 331 5,0 33 538 7,7 1 793 -29,0
Norra Karelen 27 824 -1,5 24 728 -1,7 3 096 -0,2
    Joensuu 14 054 -1,0 11 811 -5,5 2 243 31,9
Mellersta Finland 69 327 3,7 64 050 4,9 5 277 -9,5
    Jyväskylä 39 757 14,9 35 841 19,4 3 916 -14,8
Södra Österbotten 45 283 5,6 41 898 3,6 3 385 39,7
    Seinäjoki 16 434 11,5 15 102 10,7 1 332 21,3
Österbotten 29 759 0,2 23 974 0,6 5 785 -1,3
    Vasa 21 835 5,8 17 663 7,4 4 172 -0,6
Mellersta Österbotten 8 988 -17,6 7 579 -24,6 1 409 66,2
    Karleby 7 157 -26,0 6 169 -31,4 988 45,5
Norra Österbotten 86 961 -4,3 77 902 -3,6 9 059 -9,9
    Kuusamo 19 500 11,8 16 714 7,9 2 786 43,5
    Uleåborg 43 131 -12,3 38 913 -9,9 4 218 -29,5
Kajanaland 73 890 6,6 71 514 10,1 2 376 -45,6
    Kajana 8 289 8,7 7 920 12,6 369 -37,7
    Sotkamo 64 188 6,3 62 212 9,6 1 976 -45,5
Lappland 85 542 11,9 54 665 18,5 30 877 2,0
    Rovaniemi 39 834 4,0 23 203 20,2 16 631 -12,5
Åland 8 819 -15,7 4 734 -3,1 4 085 -26,7
    Mariehamn 7 982 -14,9 4 374 -4,5 3 608 -24,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2019, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, oktober 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/10/matk_2019_10_2019-11-28_tau_007_sv.html