Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-oktober 2019

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 15 587 389 4,5 10 821 002 5,2 4 766 387 2,8
Fasta Finland 15 382 684 4,5 10 717 991 5,3 4 664 693 2,8
Nyland 5 300 686 6,8 2 794 373 9,4 2 506 313 4,0
    Esbo 333 005 -1,1 193 066 -4,2 139 939 3,6
    Helsingfors 3 487 660 6,3 1 563 968 8,8 1 923 692 4,3
    Vanda 943 673 15,3 599 605 20,9 344 068 6,8
Egentliga Finland 902 598 7,3 719 821 6,0 182 777 12,3
    Åbo 661 034 6,5 517 157 4,6 143 877 13,7
Satakunta 257 152 -2,7 215 596 -2,3 41 556 -4,9
    Björneborg 147 231 -4,7 128 686 -4,2 18 545 -8,1
Egentliga Tavastland 288 109 3,4 262 951 5,2 25 158 -11,9
    Tavastehus 161 485 6,2 148 997 9,3 12 488 -20,8
Birkaland 1 157 209 2,9 993 400 6,5 163 809 -14,9
    Tammerfors 942 756 3,3 794 579 8,2 148 177 -16,8
Päijänne-Tavastland 465 524 4,3 387 337 2,9 78 187 11,9
    Lahtis 242 160 4,0 181 026 -0,1 61 134 18,6
Kymmenedalen 175 874 5,4 141 291 7,7 34 583 -3,0
    Kouvola 94 086 10,3 82 134 11,2 11 952 4,4
Södra Karelen 504 380 4,3 358 559 7,1 145 821 -2,1
    Villmanstrand 317 065 1,6 244 939 2,7 72 126 -1,8
Södra Savolax 376 739 5,4 318 877 5,2 57 862 6,2
    S:t Michel 127 768 1,4 109 266 3,6 18 502 -10,0
Norra Savolax 608 064 0,1 539 146 -0,5 68 918 5,5
    Kuopio 395 459 1,3 356 356 1,6 39 103 -1,1
Norra Karelen 334 817 10,4 293 130 11,7 41 687 1,8
    Joensuu 159 587 2,2 137 174 4,4 22 413 -9,5
Mellersta Finland 779 862 -3,0 676 837 -1,8 103 025 -10,1
    Jyväskylä 388 541 0,9 334 831 4,0 53 710 -15,2
Södra Österbotten 462 523 1,8 436 439 1,0 26 084 18,2
    Seinäjoki 153 974 2,3 144 262 3,3 9 712 -10,6
Österbotten 281 126 0,4 218 572 3,6 62 554 -9,5
    Vasa 214 900 -0,0 166 735 4,2 48 165 -12,5
Mellersta Österbotten 87 966 -5,5 77 923 -7,8 10 043 17,9
    Karleby 75 378 -7,0 67 370 -8,0 8 008 2,0
Norra Österbotten 991 527 1,3 841 947 1,9 149 580 -2,2
    Kuusamo 252 253 8,8 200 113 9,0 52 140 8,0
    Uleåborg 465 517 -2,7 395 963 -3,4 69 554 1,4
Kajanaland 703 739 8,3 646 402 9,2 57 337 -1,0
    Kajana 85 865 8,2 79 779 11,3 6 086 -20,8
    Sotkamo 588 721 8,7 544 136 8,6 44 585 9,9
Lappland 1 704 789 5,4 795 390 4,7 909 399 5,9
    Rovaniemi 499 487 11,7 199 852 17,0 299 635 8,4
Åland 204 705 0,7 103 011 0,7 101 694 0,7
    Mariehamn 150 854 0,3 83 466 1,0 67 388 -0,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2019, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-oktober 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/10/matk_2019_10_2019-11-28_tau_008_sv.html