Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 092 63 386 52,0 1,2 70,01
Fasta Finland 1 059 62 236 52,6 1,1 70,03
Nyland 167 18 367 71,5 -0,6 85,95
Egentliga Finland 64 3 422 63,0 11,7 62,64
Satakunta 41 1 461 43,3 5,0 69,35
Egentliga Tavastland 26 1 502 37,9 1,3 55,80
Birkaland 65 4 329 60,1 4,9 69,13
Päijänne-Tavastland 33 1 813 43,0 -2,3 55,13
Kymmenedalen 28 1 092 38,1 -5,9 70,93
Södra Karelen 32 1 884 44,2 -2,8 45,61
Södra Savolax 72 2 004 37,2 -0,5 52,27
Norra Savolax 43 2 516 43,6 -3,8 64,07
Norra Karelen 45 1 377 45,5 1,4 63,13
Mellersta Finland 47 3 081 46,5 0,2 61,72
Södra Österbotten 44 1 830 47,3 10,1 52,37
Österbotten 27 1 416 49,3 2,2 74,41
Mellersta Österbotten 17 574 41,4 1,5 66,87
Norra Österbotten 99 4 414 44,0 -0,3 55,93
Kajanaland 35 2 184 39,2 1,9 46,11
Lappland 174 8 970 34,0 -2,1 59,69
Åland 33 1 150 15,4 -0,5 .
1) [.] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 03.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2019, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/11/matk_2019_11_2020-01-03_tau_001_sv.html