Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 188 65 578 52,9 0,8 59,47
Fasta Finland 1 136 64 240 53,3 0,8 59,59
Nyland 171 18 274 68,1 -0,6 73,53
Egentliga Finland 74 3 661 56,7 4,0 56,64
Satakunta 42 1 505 43,6 -2,6 59,95
Egentliga Tavastland 27 1 514 38,7 1,8 52,80
Birkaland 70 4 598 55,7 1,5 58,63
Päijänne-Tavastland 35 1 942 47,6 1,5 50,51
Kymmenedalen 29 1 116 42,6 0,2 55,69
Södra Karelen 33 1 976 50,4 0,7 44,08
Södra Savolax 79 2 373 42,1 -1,3 48,24
Norra Savolax 47 2 567 49,8 2,2 53,21
Norra Karelen 51 1 500 48,0 1,4 50,22
Mellersta Finland 53 3 277 47,7 -0,9 51,52
Södra Österbotten 47 1 937 45,2 1,8 43,50
Österbotten 31 1 490 44,7 -0,8 55,51
Mellersta Österbotten 18 614 39,1 -1,0 57,16
Norra Österbotten 105 4 727 47,3 2,0 46,37
Kajanaland 38 2 237 47,4 2,9 41,98
Lappland 185 8 933 42,6 0,3 56,66
Åland 52 1 337 35,0 1,2 .
1) [.] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 03.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2019, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/11/matk_2019_11_2020-01-03_tau_002_sv.html