Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.) 1)
Hela landet 1 104 63 528 47,8 -0,1 59,97
Fasta Finland 1 078 62 618 48,3 -0,1 59,98
Nyland 167 18 127 57,9 -2,3 65,62
Egentliga Finland 63 3 375 43,8 4,9 57,70
Satakunta 40 1 383 27,8 -1,2 62,63
Egentliga Tavastland 26 1 424 25,9 0,1 48,49
Birkaland 66 4 328 42,8 -1,0 55,33
Päijänne-Tavastland 34 1 897 32,4 -2,4 46,82
Kymmenedalen 28 1 097 26,8 0,7 60,34
Södra Karelen 30 1 779 37,9 -0,6 45,30
Södra Savolax 74 2 039 30,5 -1,6 49,63
Norra Savolax 43 2 448 36,9 -1,4 50,91
Norra Karelen 45 1 350 35,7 -2,3 54,83
Mellersta Finland 47 2 996 36,5 1,4 47,40
Södra Österbotten 44 1 801 32,4 5,6 34,95
Österbotten 26 1 407 28,8 -1,6 61,40
Mellersta Österbotten 17 582 28,7 0,5 63,33
Norra Österbotten 102 4 553 49,0 2,1 45,08
Kajanaland 36 2 181 44,2 0,6 30,50
Lappland 190 9 851 66,2 -1,2 73,29
Åland 26 910 12,9 1,3 .
1) [.] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2019, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/12/matk_2019_12_2020-01-31_tau_001_sv.html