Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 181 65 379 52,5 0,8 59,54
Fasta Finland 1 132 64 082 52,9 0,8 59,65
Nyland 171 18 259 67,3 -0,7 72,86
Egentliga Finland 73 3 638 56,0 4,3 56,57
Satakunta 42 1 495 42,5 -2,5 60,06
Egentliga Tavastland 27 1 507 37,7 1,7 52,77
Birkaland 70 4 573 54,8 1,4 58,48
Päijänne-Tavastland 35 1 937 46,5 1,4 50,09
Kymmenedalen 29 1 115 41,4 0,3 55,92
Södra Karelen 33 1 960 49,5 0,7 44,19
Södra Savolax 79 2 343 41,4 -1,2 48,62
Norra Savolax 46 2 556 48,8 1,9 53,05
Norra Karelen 50 1 483 47,2 1,3 50,65
Mellersta Finland 53 3 253 46,8 -0,6 51,26
Södra Österbotten 47 1 916 44,5 2,4 42,97
Österbotten 31 1 483 43,5 -0,9 55,85
Mellersta Österbotten 18 612 38,3 -0,9 57,26
Norra Österbotten 104 4 712 47,4 1,9 46,22
Kajanaland 38 2 232 47,1 2,7 40,29
Lappland 185 9 010 44,9 0,2 59,52
Åland 49 1 297 33,7 1,2 .
1) [.] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2019, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/12/matk_2019_12_2020-01-31_tau_002_sv.html