Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, december 2019

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 772 362 0,9 985 825 2,0 786 537 -0,4
Fasta Finland 1 766 249 0,9 983 109 2,0 783 140 -0,4
Nyland 487 874 2,2 252 373 2,8 235 501 1,5
Egentliga Finland 69 030 10,5 58 617 9,4 10 413 17,4
Satakunta 15 126 -13,3 13 149 -10,2 1 977 -29,3
Egentliga Tavastland 21 384 2,7 19 789 5,0 1 595 -18,6
Birkaland 89 035 -12,3 78 591 -10,5 10 444 -23,8
Päijänne-Tavastland 34 709 -5,8 30 060 -4,8 4 649 -11,9
Kymmenedalen 13 334 -0,8 10 280 3,5 3 054 -12,8
Södra Karelen 44 334 -0,9 28 752 -6,1 15 582 10,4
Södra Savolax 31 505 -7,4 25 230 -6,7 6 275 -9,8
Norra Savolax 54 210 4,4 48 049 3,1 6 161 16,2
Norra Karelen 24 518 -6,9 22 017 -3,9 2 501 -26,8
Mellersta Finland 66 947 -4,0 59 273 -0,2 7 674 -25,5
Södra Österbotten 38 526 33,9 36 814 33,2 1 712 53,1
Österbotten 18 751 -5,9 15 619 -7,2 3 132 1,1
Mellersta Österbotten 6 275 -5,3 5 405 -5,5 870 -4,0
Norra Österbotten 165 378 -1,1 108 998 0,9 56 380 -4,7
Kajanaland 78 891 -4,0 68 030 1,0 10 861 -26,8
Lappland 506 422 3,5 102 063 13,2 404 359 1,3
Åland 6 113 12,5 2 716 5,5 3 397 18,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2019, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, december 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/12/matk_2019_12_2020-01-31_tau_003_sv.html