Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-december 2019

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 23 101 274 3,9 16 061 833 4,3 7 039 441 2,9
Fasta Finland 22 704 777 4,0 15 888 962 4,4 6 815 815 3,0
Nyland 7 016 502 7,2 3 809 419 9,3 3 207 083 4,7
Egentliga Finland 1 313 247 7,6 1 047 714 6,0 265 533 14,2
Satakunta 393 186 -5,9 334 835 -7,5 58 351 4,0
Egentliga Tavastland 377 263 0,8 346 315 2,2 30 948 -12,6
Birkaland 1 598 601 2,3 1 377 992 4,9 220 609 -11,6
Päijänne-Tavastland 636 611 2,4 535 494 0,8 101 117 11,4
Kymmenedalen 304 091 7,4 244 961 9,9 59 130 -2,0
Södra Karelen 737 645 4,3 505 157 5,9 232 488 0,9
Södra Savolax 683 221 0,8 532 045 1,9 151 176 -2,7
Norra Savolax 849 625 1,4 746 431 1,5 103 194 1,2
Norra Karelen 504 863 7,3 434 849 8,9 70 014 -1,3
Mellersta Finland 1 054 740 -3,0 924 778 -1,6 129 962 -11,5
Södra Österbotten 742 126 4,6 696 416 2,9 45 710 41,4
Österbotten 398 938 4,9 315 736 6,8 83 202 -1,7
Mellersta Österbotten 146 335 0,5 122 018 -6,4 24 317 59,8
Norra Österbotten 1 836 329 -0,7 1 522 757 -0,4 313 572 -2,4
Kajanaland 1 002 273 5,1 903 590 6,7 98 683 -8,1
Lappland 3 109 181 3,8 1 488 455 3,9 1 620 726 3,7
Åland 396 497 0,9 172 871 3,4 223 626 -1,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2019, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-december 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/12/matk_2019_12_2020-01-31_tau_004_sv.html