Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 637 54 344 50,3 -0,4 120,78 60,78
Fasta Finland 625 53 638 50,8 -0,4 120,82 61,37
Nyland 130 16 827 57,7 -3,3 113,59 65,52
    Esbo 12 1 304 49,4 5,4 85,36 42,18
    Helsingfors 64 10 203 64,2 -4,5 118,38 76,04
    Vanda 14 2 920 57,9 -6,4 111,01 64,28
Egentliga Finland 38 2 812 47,7 4,1 97,97 46,75
    Åbo 19 1 879 55,3 5,3 95,94 53,05
Satakunta 25 1 148 32,6 -2,7 91,49 29,87
    Björneborg 9 598 35,7 -4,4 90,87 32,41
Egentliga Tavastland 17 1 282 27,0 -0,0 90,35 24,41
    Tavastehus 7 643 34,1 3,1 90,76 30,95
Birkaland 42 3 820 44,9 -0,9 97,86 43,98
    Tammerfors 26 3 096 50,3 -0,2 99,17 49,90
Päijänne-Tavastland 15 1 736 33,8 -2,2 82,14 27,73
    Lahtis 7 883 41,2 -0,4 86,32 35,57
Kymmenedalen 16 880 30,0 1,4 97,81 29,30
    Kouvola 7 419 29,9 1,0 96,74 28,91
Södra Karelen 13 1 426 39,1 -1,0 107,27 41,92
    Villmanstrand 6 846 44,1 1,9 97,58 43,00
Södra Savolax 26 1 470 34,7 -0,6 89,15 30,94
    S:t Michel 8 530 34,2 1,9 90,09 30,83
Norra Savolax 25 2 248 38,0 -1,0 97,86 37,15
    Kuopio 12 1 324 42,6 -1,8 103,17 43,92
Norra Karelen 19 1 108 39,5 -2,5 96,46 38,08
    Joensuu 6 601 44,8 -4,2 88,98 39,85
Mellersta Finland 23 2 595 38,6 1,8 100,77 38,93
    Jyväskylä 12 1 419 41,7 3,1 92,48 38,57
Södra Österbotten 26 1 582 36,2 6,1 79,30 28,70
    Seinäjoki 7 651 42,4 3,5 89,41 37,89
Österbotten 21 1 330 30,5 -1,7 98,23 29,92
    Vasa 8 886 35,5 -1,0 98,70 35,03
Mellersta Österbotten 10 501 30,0 0,9 86,61 26,00
    Karleby 5 372 32,3 -3,3 99,35 32,04
Norra Österbotten 52 3 270 55,1 3,5 108,25 59,70
    Kuusamo 14 837 65,7 9,9 134,24 88,25
    Uleåborg 9 1 250 69,7 7,1 98,47 68,67
Kajanaland 18 1 742 50,5 1,4 72,03 36,34
    Kajana 6 399 38,0 4,7 87,29 33,17
    Sotkamo 6 1 125 59,1 0,2 68,72 40,59
Lappland 109 7 861 71,6 -0,9 187,59 134,4
    Rovaniemi 22 1 846 91,5 -0,4 254,26 232,7
Åland 12 706 15,8 1,7 . .
    Mariehamn 6 469 21,1 0,6 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum. [.] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2019, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/12/matk_2019_12_2020-01-31_tau_005_sv.html