Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 634 54 255 56,2 0,8 109,47 61,51
Fasta Finland 619 53 427 56,5 0,8 109,49 61,82
Nyland 130 16 682 68,4 -0,8 119,54 81,72
    Esbo 11 1 253 61,2 2,7 95,91 58,68
    Helsingfors 65 10 077 74,6 -1,6 126,85 94,60
    Vanda 14 2 926 68,3 -1,4 112,68 76,92
Egentliga Finland 39 2 898 61,3 4,2 102,04 62,54
    Åbo 19 1 936 69,4 6,1 102,76 71,29
Satakunta 26 1 188 48,0 -3,9 99,16 47,57
    Björneborg 9 631 50,1 -4,8 100,43 50,32
Egentliga Tavastland 16 1 338 39,4 2,0 91,83 36,14
    Tavastehus 7 690 45,8 1,7 93,81 42,94
Birkaland 43 3 912 58,1 1,7 104,82 60,92
    Tammerfors 26 3 072 62,9 0,8 107,90 67,84
Päijänne-Tavastland 15 1 729 48,7 1,3 90,64 44,16
    Lahtis 7 875 56,8 2,5 92,47 52,53
Kymmenedalen 16 887 44,0 0,4 102,00 44,91
    Kouvola 7 423 47,8 3,6 100,97 48,22
Södra Karelen 14 1 547 50,7 -0,3 100,21 50,84
    Villmanstrand 7 955 56,5 0,8 93,33 52,70
Södra Savolax 28 1 647 45,5 -0,9 94,52 43,02
    S:t Michel 8 554 47,4 1,6 89,28 42,32
Norra Savolax 25 2 240 50,8 2,2 99,44 50,47
    Kuopio 12 1 297 57,1 4,1 108,41 61,91
Norra Karelen 21 1 166 52,3 1,5 97,27 50,84
    Joensuu 6 613 61,4 0,5 93,61 57,47
Mellersta Finland 24 2 713 50,2 -0,6 98,35 49,39
    Jyväskylä 12 1 492 56,4 -1,4 101,58 57,31
Södra Österbotten 26 1 639 48,5 2,0 84,49 40,99
    Seinäjoki 7 668 51,3 -2,4 98,36 50,45
Österbotten 22 1 328 47,3 -1,6 95,35 45,07
    Vasa 8 878 53,1 -3,3 95,75 50,88
Mellersta Österbotten 10 505 40,7 -2,1 94,23 38,39
    Karleby 5 372 48,6 -1,9 97,94 47,57
Norra Österbotten 51 3 332 54,8 3,8 98,62 54,03
    Kuusamo 12 745 48,6 7,3 104,91 51,00
    Uleåborg 10 1 394 68,5 3,4 103,55 70,90
Kajanaland 18 1 756 53,4 3,2 79,95 42,70
    Kajana 6 416 46,5 4,4 86,41 40,21
    Sotkamo 6 1 131 60,2 2,8 76,19 45,86
Lappland 96 6 922 48,1 0,1 127,98 61,55
    Rovaniemi 20 1 660 59,5 1,5 142,44 84,78
Åland 15 828 38,5 1,0 . .
    Mariehamn 7 535 47,7 1,3 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum. [.] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2019, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/12/matk_2019_12_2020-01-31_tau_006_sv.html