Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, december 2019

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 501 256 0,6 821 482 1,9 679 774 -1,0
Fasta Finland 1 495 638 0,5 818 884 1,9 676 754 -1,1
Nyland 440 833 0,3 223 484 0,2 217 349 0,5
    Esbo 21 266 -1,5 11 415 -10,0 9 851 10,8
    Helsingfors 309 174 -0,4 138 060 1,1 171 114 -1,6
    Vanda 76 725 3,3 48 305 3,7 28 420 2,7
Egentliga Finland 63 832 10,2 54 499 9,2 9 333 16,5
    Åbo 49 279 8,8 41 951 9,1 7 328 6,8
Satakunta 13 194 -9,2 11 350 -6,7 1 844 -22,0
    Björneborg 7 882 -13,7 7 025 -9,9 857 -35,7
Egentliga Tavastland 19 208 -0,7 17 730 1,7 1 478 -22,3
    Tavastehus 11 001 -2,0 10 267 0,5 734 -27,7
Birkaland 78 150 -12,3 68 724 -9,4 9 426 -28,9
    Tammerfors 68 599 -3,7 59 988 1,2 8 611 -28,2
Päijänne-Tavastland 30 181 -9,0 25 897 -9,0 4 284 -9,4
    Lahtis 16 707 -3,5 13 475 -7,1 3 232 15,3
Kymmenedalen 10 813 0,4 8 287 5,4 2 526 -13,0
    Kouvola 4 691 -9,0 4 177 -5,3 514 -30,9
Södra Karelen 36 340 -3,1 24 386 -7,9 11 954 8,7
    Villmanstrand 21 216 -5,9 16 225 -8,1 4 991 1,7
Södra Savolax 22 710 -3,1 20 001 -3,1 2 709 -3,1
    S:t Michel 7 968 -3,9 7 106 0,5 862 -29,1
Norra Savolax 48 451 6,3 43 832 5,6 4 619 13,5
    Kuopio 33 613 11,8 31 041 11,2 2 572 19,4
Norra Karelen 20 711 -9,1 19 084 -6,2 1 627 -33,0
    Joensuu 9 789 -4,7 8 780 -1,9 1 009 -24,1
Mellersta Finland 61 183 -4,1 54 043 0,3 7 140 -28,1
    Jyväskylä 27 464 10,2 24 556 11,1 2 908 3,5
Södra Österbotten 35 942 42,1 34 584 41,2 1 358 69,8
    Seinäjoki 9 954 13,4 9 277 11,7 677 43,7
Österbotten 16 994 -4,3 13 862 -6,7 3 132 8,0
    Vasa 13 510 -3,7 11 196 -4,0 2 314 -2,4
Mellersta Österbotten 4 954 -6,1 4 488 -7,0 466 2,9
    Karleby 3 885 -10,4 3 449 -14,5 436 45,8
Norra Österbotten 111 167 -3,8 73 827 -0,5 37 340 -9,8
    Kuusamo 45 738 1,9 24 269 21,0 21 469 -13,6
    Uleåborg 45 824 -9,3 34 211 -9,9 11 613 -7,6
Kajanaland 68 109 -0,0 59 535 6,8 8 574 -30,8
    Kajana 6 235 6,7 5 673 7,5 562 -0,4
    Sotkamo 59 520 -0,4 52 453 6,0 7 067 -31,4
Lappland 412 866 3,6 61 271 17,9 351 595 1,4
    Rovaniemi 129 027 7,2 18 369 29,2 110 658 4,2
Åland 5 618 13,3 2 598 5,4 3 020 21,2
    Mariehamn 5 046 8,1 2 256 -2,5 2 790 18,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2019, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, december 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/12/matk_2019_12_2020-01-31_tau_007_sv.html