Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-december 2019

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 18 468 572 4,2 12 622 225 5,1 5 846 347 2,4
Fasta Finland 18 250 925 4,2 12 513 379 5,1 5 737 546 2,4
Nyland 6 249 807 6,3 3 323 369 8,6 2 926 438 3,8
    Esbo 386 714 -1,4 224 457 -5,0 162 257 4,2
    Helsingfors 4 135 205 5,8 1 888 803 8,1 2 246 402 3,9
    Vanda 1 108 603 14,2 706 991 19,1 401 612 6,4
Egentliga Finland 1 059 091 9,3 839 425 7,0 219 666 19,4
    Åbo 779 151 8,3 606 617 5,5 172 534 19,2
Satakunta 296 270 -1,3 245 027 -2,2 51 243 3,0
    Björneborg 168 528 -3,9 147 480 -3,0 21 048 -9,4
Egentliga Tavastland 334 787 3,5 305 471 5,0 29 316 -10,1
    Tavastehus 188 473 6,2 173 704 9,0 14 769 -18,7
Birkaland 1 345 560 2,2 1 157 781 5,6 187 779 -15,2
    Tammerfors 1 108 626 3,6 938 225 8,4 170 401 -16,6
Päijänne-Tavastland 530 777 2,2 442 944 0,8 87 833 10,0
    Lahtis 282 296 3,9 213 048 -0,3 69 248 19,3
Kymmenedalen 202 727 3,8 162 109 6,6 40 618 -6,0
    Kouvola 107 263 7,6 93 859 8,6 13 404 1,1
Södra Karelen 579 513 3,2 408 260 5,4 171 253 -1,8
    Villmanstrand 361 551 0,4 278 732 1,5 82 819 -3,2
Södra Savolax 427 045 5,1 363 844 5,1 63 201 5,3
    S:t Michel 146 406 1,8 125 839 4,3 20 567 -11,1
Norra Savolax 706 170 0,9 630 034 0,5 76 136 4,1
    Kuopio 460 668 2,3 417 883 2,7 42 785 -1,6
Norra Karelen 380 919 8,8 334 528 10,2 46 391 -0,6
    Joensuu 184 653 2,1 159 221 3,9 25 432 -8,1
Mellersta Finland 901 865 -3,1 788 122 -1,5 113 743 -12,4
    Jyväskylä 454 010 2,2 393 698 5,3 60 312 -14,2
Södra Österbotten 537 038 4,3 507 966 3,7 29 072 17,5
    Seinäjoki 181 964 4,6 170 518 5,4 11 446 -5,4
Österbotten 324 995 0,5 253 534 3,0 71 461 -7,5
    Vasa 248 523 -0,2 193 987 3,5 54 536 -11,4
Mellersta Österbotten 101 256 -4,8 90 030 -6,7 11 226 14,9
    Karleby 86 012 -6,9 77 069 -7,9 8 943 3,0
Norra Österbotten 1 187 253 0,1 983 471 1,3 203 782 -5,8
    Kuusamo 320 196 5,7 236 159 9,9 84 037 -4,6
    Uleåborg 553 448 -3,8 467 867 -4,2 85 581 -1,5
Kajanaland 826 123 7,2 756 229 9,0 69 894 -8,7
    Kajana 98 887 7,8 91 871 10,6 7 016 -19,1
    Sotkamo 694 599 7,5 639 370 8,5 55 229 -2,4
Lappland 2 259 729 4,8 921 235 6,0 1 338 494 4,1
    Rovaniemi 691 100 10,3 244 489 18,0 446 611 6,5
Åland 217 647 0,5 108 846 0,3 108 801 0,7
    Mariehamn 162 076 0,5 88 820 0,9 73 256 0,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2019, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-december 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/12/matk_2019_12_2020-01-31_tau_008_sv.html