Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande i år 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal i genomsnitt Rum, antal i genomsnitt Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 184 65 464 52,5 0,8 60,15
Fasta Finland 1 135 64 152 52,9 0,8 60,25
Nyland 171 18 263 67,3 -0,7 73,20
    Esbo 15 1 393 62,9 3,0 60,97
    Helsingfors 74 10 504 74,4 -1,5 78,50
    Vanda 17 3 226 69,5 -1,2 67,49
Egentliga Finland 74 3 642 56,0 4,3 57,15
    Åbo 23 2 117 67,4 6,2 62,66
Satakunta 42 1 495 42,4 -2,6 60,12
    Björneborg 14 732 47,0 -4,3 57,31
Egentliga Tavastland 27 1 512 37,8 1,8 52,60
    Tavastehus 12 773 43,9 1,1 55,91
Birkaland 70 4 566 54,9 1,4 58,94
    Tammerfors . . . . .
Päijänne-Tavastland 35 1 956 44,3 -0,8 50,68
    Lahtis 10 929 54,8 1,0 57,91
Kymmenedalen 29 1 115 41,4 0,3 55,86
    Kouvola 14 557 43,7 2,8 53,69
Södra Karelen 34 2 004 49,4 0,6 45,85
    Villmanstrand 13 1 229 56,5 1,7 47,72
Södra Savolax 79 2 344 41,4 -1,2 49,91
    S:t Michel 19 690 45,4 1,2 50,07
Norra Savolax 46 2 556 49,0 2,1 52,45
    Kuopio 21 1 467 55,2 3,5 58,42
Norra Karelen 50 1 484 47,2 1,3 50,74
    Joensuu . . . . .
Mellersta Finland 52 3 234 47,0 -0,4 51,36
    Jyväskylä 18 1 644 54,3 -1,0 66,25
Södra Österbotten 47 1 915 44,5 2,4 43,08
    Seinäjoki . . . . .
Österbotten 31 1 485 43,4 -0,9 55,86
    Vasa . . . . .
Mellersta Österbotten 18 612 38,5 -0,8 57,72
    Karleby . . . . .
Norra Österbotten 105 4 721 47,4 2,0 46,29
    Kuusamo 35 1 327 45,9 3,1 38,57
    Uleåborg . . . . .
Kajanaland 38 2 233 47,1 2,7 44,37
    Kajana . . . . .
Lappland 186 9 014 44,9 0,2 60,59
    Rovaniemi 24 1 739 58,9 1,5 75,37
Åland 50 1 312 33,9 1,4 .
    Mariehamn 13 651 44,0 1,4 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2019, Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande i år 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/matk_2019_2020-04-08_tau_001_sv.html