Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar i år 2019

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 23 095 660 3,9 16 039 663 4,2 7 055 997 3,1
Fasta Finland 22 699 352 3,9 15 869 098 4,2 6 830 254 3,2
Nyland 7 024 828 7,3 3 815 636 9,5 3 209 192 4,8
    Esbo 462 063 -1,0 267 169 -6,0 194 894 6,9
    Helsingfors 4 489 741 7,7 2 078 045 11,8 2 411 696 4,4
    Vanda 1 243 424 11,4 805 471 14,7 437 953 5,8
Egentliga Finland 1 314 000 7,6 1 048 035 6,0 265 965 14,4
    Åbo 849 848 7,5 657 802 4,9 192 046 17,8
Satakunta 392 128 -6,2 334 663 -7,5 57 465 2,4
    Björneborg 220 928 -10,0 196 497 -10,3 24 431 -6,9
Egentliga Tavastland 382 017 2,1 350 280 3,4 31 737 -10,4
    Tavastehus 210 285 3,1 194 829 5,3 15 456 -18,7
Birkaland 1 598 868 2,3 1 378 190 4,9 220 678 -11,6
    Tammerfors . . . . . .
Päijänne-Tavastland 584 606 -6,0 483 423 -9,0 101 183 11,5
    Lahtis 289 116 1,3 218 063 -3,4 71 053 19,1
Kymmenedalen 304 189 7,4 245 090 10,0 59 099 -2,1
    Kouvola 150 599 11,2 132 142 10,2 18 457 18,8
Södra Karelen 749 718 6,0 514 202 7,8 235 516 2,3
    Villmanstrand 471 256 6,3 353 703 5,9 117 553 7,4
Södra Savolax 685 051 1,1 534 475 2,3 150 576 -3,1
    S:t Michel 207 811 0,9 166 478 3,3 41 333 -7,7
Norra Savolax 862 656 3,0 757 050 2,9 105 606 3,6
    Kuopio 544 424 2,0 487 139 2,6 57 285 -3,0
Norra Karelen 504 752 7,3 434 809 8,8 69 943 -1,4
    Joensuu . . . . . .
Mellersta Finland 1 053 750 -3,0 924 643 -1,6 129 107 -12,1
    Jyväskylä 487 610 1,6 421 443 4,6 66 167 -13,9
Södra Österbotten 741 792 4,6 696 127 2,8 45 665 41,2
    Seinäjoki . . . . . .
Österbotten 398 892 4,9 315 811 6,9 83 081 -1,9
    Vasa . . . . . .
Mellersta Österbotten 146 425 0,6 122 419 -6,1 24 006 57,7
    Karleby . . . . . .
Norra Österbotten 1 841 463 -0,4 1 525 728 -0,2 315 735 -1,7
    Kuusamo 597 570 0,1 447 263 1,0 150 307 -2,6
    Uleåborg . . . . . .
Kajanaland 992 435 4,0 894 046 5,6 98 389 -8,4
    Kajana . . . . . .
Lappland 3 121 782 4,2 1 494 471 4,3 1 627 311 4,1
    Rovaniemi 738 191 11,3 259 119 17,9 479 072 8,0
Åland 396 308 0,8 170 565 2,0 225 743 -0,1
    Mariehamn 199 944 1,0 105 216 1,4 94 728 0,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2019, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar i år 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/matk_2019_2020-04-08_tau_002_sv.html