Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand i år 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal i genomsnitt Rum, antal i genomsnitt Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rum pris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 637 54 341 56,1 0,7 110,46 61,98
Fasta Finland 622 53 497 56,4 0,7 110,47 62,27
Nyland 130 16 683 68,3 -0,8 120,35 82,26
    Esbo 11 1 255 61,2 2,7 99,74 61,02
    Helsingfors 65 10 078 74,6 -1,6 127,09 94,78
    Vanda 14 2 926 68,3 -1,4 112,68 76,92
Egentliga Finland 39 2 898 61,3 4,3 102,85 63,04
    Åbo 19 1 936 69,4 6,1 103,01 71,46
Satakunta 26 1 188 47,9 -4,0 99,14 47,47
    Björneborg 9 631 50,0 -4,9 100,26 50,08
Egentliga Tavastland 17 1 344 39,4 2,1 92,34 36,40
    Tavastehus 7 690 45,8 1,7 93,91 42,99
Birkaland 43 3 912 58,1 1,8 104,85 60,94
    Tammerfors 26 3 072 62,9 0,8 107,89 67,84
Päijänne-Tavastland 15 1 747 46,0 -1,4 92,11 42,34
    Lahtis 7 894 55,6 1,3 92,47 51,42
Kymmenedalen 16 887 44,0 0,4 102,00 44,91
    Kouvola 7 423 47,8 3,6 100,97 48,22
Södra Karelen 15 1 591 50,5 -0,5 99,67 50,35
    Villmanstrand 8 999 55,9 0,2 92,78 51,84
Södra Savolax 28 1 647 45,5 -0,9 99,33 45,23
    S:t Michel 8 554 47,4 1,7 89,50 42,44
Norra Savolax 25 2 240 50,8 2,2 99,44 50,47
    Kuopio 12 1 297 57,1 4,1 108,41 61,91
Norra Karelen 21 1 167 52,3 1,6 97,34 50,91
    Joensuu 6 614 61,3 0,5 93,59 57,42
Mellersta Finland 24 2 693 50,5 -0,3 98,50 49,73
    Jyväskylä 12 1 472 56,8 -1,0 101,86 57,87
Södra Österbotten 26 1 639 48,5 2,1 84,41 40,97
    Seinäjoki 7 668 51,3 -2,4 98,36 50,45
Österbotten 22 1 328 47,2 -1,7 95,65 45,19
    Vasa 8 878 53,1 -3,3 96,03 51,02
Mellersta Österbotten 10 505 40,7 -2,1 95,20 38,79
    Karleby 5 372 48,6 -1,9 97,94 47,57
Norra Österbotten 51 3 347 54,7 3,7 98,60 53,92
    Kuusamo 12 745 48,9 7,5 104,30 50,97
    Uleåborg 10 1 399 68,4 3,4 103,55 70,84
Kajanaland 18 1 757 53,4 3,2 85,61 45,69
    Kajana 6 416 46,5 4,4 86,41 40,21
Lappland 97 6 925 48,2 0,2 130,85 63,01
    Rovaniemi 20 1 660 59,5 1,5 145,97 86,88
Åland 15 844 38,7 1,2 . .
    Mariehamn 7 545 47,7 1,3 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2019, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand i år 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/matk_2019_2020-04-08_tau_003_sv.html