Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller i år 2019

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 18 449 824 4,1 12 591 720 4,8 5 858 104 2,6
Fasta Finland 18 232 355 4,1 12 483 013 4,9 5 749 342 2,6
Nyland 6 253 294 6,4 3 324 617 8,6 2 928 677 3,9
    Esbo 386 714 -1,4 224 457 -5,0 162 257 4,2
    Helsingfors 4 139 138 5,9 1 890 452 8,2 2 248 686 4,0
    Vanda 1 108 603 14,2 706 991 19,1 401 612 6,4
Egentliga Finland 1 059 131 9,4 839 589 7,0 219 542 19,4
    Åbo 779 151 8,3 606 617 5,5 172 534 19,2
Satakunta 295 650 -1,5 244 621 -2,3 51 029 2,6
    Björneborg 167 790 -4,3 146 885 -3,4 20 905 -10,0
Egentliga Tavastland 339 560 5,0 309 573 6,4 29 987 -8,0
    Tavastehus 188 473 6,2 173 704 9,0 14 769 -18,7
Birkaland 1 345 537 2,1 1 157 815 5,7 187 722 -15,2
    Tammerfors 1 108 600 3,6 938 256 8,4 170 344 -16,7
Päijänne-Tavastland 475 014 -8,6 387 174 -11,9 87 840 10,0
    Lahtis 282 296 3,9 213 048 -0,3 69 248 19,3
Kymmenedalen 202 727 3,8 162 109 6,6 40 618 -6,0
    Kouvola 107 263 7,6 93 859 8,6 13 404 1,1
Södra Karelen 591 274 5,3 416 993 7,7 174 281 -0,1
    Villmanstrand 373 312 3,6 287 465 4,7 85 847 0,4
Södra Savolax 429 671 5,8 366 553 5,9 63 118 5,1
    S:t Michel 146 313 1,8 125 829 4,3 20 484 -11,5
Norra Savolax 706 170 0,9 630 034 0,5 76 136 4,1
    Kuopio 460 668 2,3 417 883 2,7 42 785 -1,6
Norra Karelen 380 974 8,8 334 654 10,3 46 320 -0,7
    Joensuu 184 820 2,2 159 380 4,0 25 440 -8,0
Mellersta Finland 900 652 -3,2 787 871 -1,6 112 781 -13,1
    Jyväskylä 450 869 1,5 391 582 4,7 59 287 -15,6
Södra Österbotten 536 952 4,3 507 946 3,7 29 006 17,3
    Seinäjoki 181 964 4,6 170 518 5,4 11 446 -5,4
Österbotten 324 974 0,5 253 636 3,0 71 338 -7,6
    Vasa 248 523 -0,2 193 987 3,5 54 536 -11,4
Mellersta Österbotten 101 256 -4,8 90 030 -6,7 11 226 14,9
    Karleby 86 012 -6,9 77 069 -7,9 8 943 3,0
Norra Österbotten 1 192 366 0,5 986 627 1,7 205 739 -4,9
    Kuusamo 322 430 6,5 236 558 10,1 85 872 -2,5
    Uleåborg 553 448 -3,8 467 867 -4,2 85 581 -1,5
Kajanaland 826 142 7,2 756 248 9,0 69 894 -8,7
    Kajana 98 887 7,8 91 871 10,6 7 016 -19,1
Lappland 2 271 011 5,4 926 923 6,6 1 344 088 4,5
    Rovaniemi 691 100 10,3 244 489 18,0 446 611 6,5
Åland 217 469 0,4 108 707 0,2 108 762 0,7
    Mariehamn 162 076 0,5 88 820 0,9 73 256 0,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2019, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller i år 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/matk_2019_2020-04-08_tau_004_sv.html